TR-uddannelsen

Yngre Lægers TR-uddannelse tager udgangspunkt i din funktion og dine opgaver som TR.  Du kan melde dig til her.

På uddannelsen får du viden og kompetence til at løfte opgaven som TR i forhold til dine kolleger, og din nærmeste ledelse. Du får mulighed for at skabe et netværk med dine TR-kolleger, og du får hjælp til at løse egne TR-opgaver.

Det er derfor vigtigt, at du deltager i uddannelsen, så du er bedst muligt rustet til dine opgaver som TR.

Uddannelsen består af to moduler. Hvert modul er et to-dages internatkursus på Hotel Koldingfjord, og du melder dig til hele forløbet på en gang.

Du undervises af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat og en erfaren tillidsrepræsentant. Der veksles mellem oplæg, debatter i plenum, workshops og gruppearbejde. Deltagernes egne erfaringer og opgaver indgår som en del af kurset.


TR-uddannelsen som yngre læge

På begge kurser vil der være hjemmearbejdsopgaver. Opgaverne indgår som en del af kurset, og det er en forudsætning for at deltage, at du løser dem. Når du starter på det første modul, forventer vi derfor, at du har løst/er i gang med at løse de tre opgaver, du er blevet præsenteret for i velkomstmailen, og hvor du kan finde hjælp i introduktionspjecen TR-Kickstarter.

Er du arbejdsmiljørepræsentant, kan du også deltage - kontakt Joan Tønning, jot.yl@dadl.dk.

Når du har gennemført TR-uddannelsen, har du mulighed for at komme på kurserne: Konflikthåndtering- og forhandlingsteknik samt Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress – se mere nedenfor.
 

 • Kursus for FTR
  Kurset afvikles som todages internat. Du får indgående kendskab til overenskomsten, samarbejdspartnere, sygehusstrukturen, og hvad du som FTR forventes at gøre, når der opstår problemer. På dag to vil vi især fokusere på kommunikation, hvor ekstern underviser Dya Josefine Hauch giver indblik i elementer af neuroforskning som grundlag for den gode kommunikation. Der vil være oplæg, øvelser, træning,og stemmebrug, så du kan blive mere levende og interessant at høre på.
   
 • Konflikthåndterings- og forhandlingskursus
  Kurset afvikles som et 2-dages internat i Kolding. Du får forståelse for, hvordan en konflikt opstår og kan eskalere, hvis der ikke gribes ind korrekt og i tide. Du bliver introduceret til redskaber til at håndtere og løse en konflikt, så du kan tackle en konflikt og varetage den gode forhandling. Du bliver undervist af en konsulent fra Yngre Lægers sekretariat og en ekstern konsulent. Du skal have gennemført TR-uddannelsen (alternativt kurset TR i staten eller TR i almen praksis) og have fungeret som TR minimum seks måneder, når kurset finder sted. Er du AMR, så kontakt Kirsten Falck, kif.yl@dadl.dk.
 • Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og stress
  Kurset afvikles som et internat i Kolding. Kursisterne introduceres til hvad der skaber trivsel og stress. TR'er og arbejdsmiljørepræsentanter undervises i deres rolle i forhold til trivsel og forebyggelse af stress på individ, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau. Der vil være oplæg fra underviserne, drøftelser i plenum, gruppearbejde og mindre øvelser. Deltagernes egne erfaringer inddrages i kursusforløbet. Du skal have gennemført TR-Uddannelsen og have fungeret som TR minimum seks måneder, når kurset finder sted. Er du AMR, skal du ikke have gennemført TR-uddannelsen.

Fri med løn

Som TR har du ret til frihed med løn, og timerne regnes med i normtimeopgørelsen med 7,4 normaltimer pr. kursusdag. Yngre Læger betaler refusion til arbejdsgiveren, der så udbetaler den sædvanlige løn. Yngre Læger betaler derudover ophold og transport.

Ledige pladser - venteliste

Hvis der ikke er ledige pladser på det kursus, du er interesseret i, så tilmeld dig alligevel. Der opstår jævnligt ledige pladser, som går til dem, der står på ventelisten.

Bliver du forhindret i at komme fx pga. sygdom eller problemer med arbejdstilrettelæggelsen, så giv sekretariatet besked så hurtigt som muligt, så en anden evt. kan få pladsen.

Der er rift om pladserne, og et kursusdøgn er dyrt. Derfor bliver du kun optaget på kurset – og får et kursusbevis – hvis du deltager i hele kurset.

Tomme pladser er ukollegialt og spild af medlemmernes (dine) penge.