Hvad siger yngre læger om arbejdsmiljø

Ny på en afdeling – hvornår oplever man at føle sig ventet og velkommen
Hvad gør, at man tænker ”Yes – her hører jeg til”, når man er ny på en afdeling? Hør her Lærke Marijke Nørholks bud på, hvad hun mener skaber et godt arbejdsmiljø for en nyansat læge.Supervison og arbejdsmiljø
God supervision og et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen for en yngre læge. Hør her, hvad Lærke Marijke Nørholk mener er god supervision.