Motivation, feedback og læring

Diskuter arbejdsmiljø på din afdeling 
I de nedenstående videoer bliver du introduceret til en række teorier og begreber, der fortæller, hvad der kendetegner det gode arbejdsmiljø. Hvad skal der fx til for, at vi som medarbejdere kan opnå gode kompetencer og tage ved lære af det, der sker omkring os? Hvordan får vi den rigtige feedback, så vi lærer mest muligt? Brug videoerne til at diskutere, hvordan I styrker arbejdsmiljøet på din afdeling. På siden finder du også nogle slides, som I kan bruge.


Video 1: Den gode feedback og læring 
Professionelle sportstrænere har fokus på, hvad atleten gør godt, og hvad de skal gøre mere af. Vejledere på hospitalsafdelingerne har ofte fokus på, hvad uddannelseslægen gør forkert. Hvis man kun får feedback på det, man gør dårligt, tager man mindre læring til sig, end hvis man også får feedback på det, man gør godt. Positiv feedback giver altså en længerevarende og dybere feedback. Brug video nr. 1 til at diskutere, hvordan I skaber bedre rammer for den positive feedback på afdelingen.


2. Video: Behov og motivation 
To amerikanske forskere Edward L. Deci og Richard M. Ryan har med deres forskning sat fokus på læring og motivation. Deres teori hedder Self-determination Theory (SDT) – selvbestemmelsesteorien på dansk. Hvilke betingelser skal der være til stede, for at vi kan være optimalt motiverede - hvordan skal det psykiske arbejdsmiljø være, for at der sker kompetenceøgning og læring.  Det handler om skabe de betingelser og rammer, der faciliterer, at den enkelte kan tage medansvar for egen såvel som andres læring.

Centralt i deres forskning er de tre behov:

  • Behovet for at føle sig respekteret af kollegerne
  • Behovet for selvbestemmelse
  • Behovet for at føle sig kompetent

Ifølge teorien er de tre behov afgørende for, at vi tager initiativ, viser engagement, tager læring til os og bidrager til det gode kollegaskab i afdelingen.Video 3: Saml på mestringsoplevelser
Det er vigtigt at lære at de situationer, hvor man gør det rigtig godt på arbejdet. Det giver nemlig tillid, at man kan klare nye arbejdsmæssige udfordringer. Så overvej, hvad du gjorde godt, når du er lykkedes med en opgave, så du kan bruge det frem over.
Tal også om det på din arbejdsplads. Hvornår og i hvilke situationer gør I det godt? Hvornår lykkedes I med opgaver?

Forskeren Albert Bandura introducerer begrebet self-efficacy, der omfatter såvel tillid til egne kompetencer som tillid til egen handlekraft. Du får mere self-efficacy ved at reflektere over de situationer, hvor du klarer udfordrende arbejdsmæssige situationer. Ved at reflektere over, hvordan du lykkedes med at klare udfordringen, skaber det tillid til dig egen evne til at klare kommende svære udfordringer. Så derfor: tag læring af dine mestringsoplevelser.