Det mener Yngre Læger

Lægemanglen i psykiatrien skal løses nu - for patienternes skyld
Der har i flere år været problemer med at rekruttere uddannelseslæger og speciallæger til psykiatrien. Der mangler i dag speciallæger, og mange uddannelsesstillinger bliver ikke besat. Samtidig viser Yngre Lægers nye undersøgelse her, at der er fare for, at mange af de læger, der er i psykiatrien, vil forlade den indenfor få år.

Der er brug for politisk handling nu, hvis patienterne i psykiatrien også skal mødes af læger i fremtiden.

Patienter i psykiatrien bør have samme adgang til lægelig behandling som andre. Lægerne er den eneste faggruppe i psykiatrien, der har fagligheden til både at kunne udrede og behandle psykiske lidelser samtidig med indsigten i de somatiske lidelser, som de psykiatriske patienter også har.

Læger i psykiatrien med ansvar for såvel psykiatri som somatik er afgørende for patientsikkerheden i psykiatrien og for lighed i sundhed. 

Hvad skal gøres:
Der bør etableres et nationalt partnerskab om flere læger til psykiatrien, hvor Yngre Læger sammen med Danske Regioner, universiteterne, Sundhedsministeriet, Lægeforeningen m.fl. samarbejder om konkrete indsatser, der kan løse udfordringerne.

Arbejdet kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende opfordringer fra Yngre Læger:

  • Brug lægerne til lægearbejde og oprust med støttepersonale i form af sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer i den regionale psykiatri
  • Udvid uddannelseskapaciteten og dimensioneringen af lægestillinger i psykiatrien
  • Invester i uddannelsesmiljøet i psykiatrien og mulighederne for faglig tilfredsstillelse - det vil kunne tiltrække og fastholde flere læger - det dokumenterer Yngre lægers undersøgelse (link)
  • Invester i arbejdsmiljøet - det er tiltrængt og vil kunne tiltrække og fastholde flere læger i psykiatrien - det dokumenterer Yngre Lægers undersøgelse (link)
  • Sæt ind nationalt for at forbedre specialets omdømme
  • Styrk tilførslen af varige midler til finansiering af området, giv øget adgang til forskning og efteruddannelse på området
  • Udredningsgarantien bør tage højde for de særlige forhold i psykiatrien - at de færreste patienter kan udredes fagligt forsvarligt indenfor 30 dage