Nej, straks-svar er ikke et fremskridt for alle patienter

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen
Leder bragt i Ugeskrift for Læger den 26. juni 2017

I sidste øjeblik besluttede regionerne at udskyde patienters adgang til med det samme at se alle prøvesvar på deres onlinejournal på sundhed.dk. Det skulle have været muligt fra den 13. juni, men Danske Regioner trak i bremsen, og det er vi i Lægeforeningen tilfredse med. Vi mener, at der er brug for en ordning, hvor man tager individuelle hensyn. 

Det er vigtigt at slå fast, at Lægeforeningen støtter, at patienter får nem og hurtig adgang til deres egne helbredsoplysninger. Det giver overblik over eget forløb, og for patienter generelt er det fint at have mulighed for at sætte sig ind i f.eks. et prøvesvar inden en samtale med lægen. Mange patienter med kroniske sygdomme vil uden tvivl sætte pris på dette.

Men – og det er et vigtigt men – straks-svar er ikke et fremskridt for alle patienter. Det kan være det stik modsatte. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvordan det vil være få en kræftdiagnose alene hjemme ved sofabordet fredag eftermiddag. Det er også ret nemt at leve sig ind i, hvordan det mon kan opleves at skulle udlægge lægeligt fagsprog, hvis man måske ovenikøbet er bange for, hvad der står i prøvesvaret.

Det er ikke i orden, at patienter får alvorlige eller komplicerede beskeder om deres eget helbred på den måde. Og det er efter Lægeforeningens opfattelse heller ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Af sundhedsloven fremgår det, at informationen skal gives på en hensynsfuld måde og være tilpasset modtagerens individuelle forudsætninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v. Det krav kan vi som læger ikke leve op til, hvis patienter har tilgang til prøvesvarene på samme tid som lægen. 

Regionerne kan selvfølgelig indvende, at patienter, som afventer alvorlige eller komplicerede beskeder om deres helbred, jo bare kan lade være med at gå ind på deres onlinejournal. Det er i princippet rigtigt, men er det en indvending, som tager højde for den menneskelige natur? Nej vel. Det er svært at lade være med at kigge, hvis man ved, at et vigtigt prøvesvar er tilgængeligt.

Danske Regioners planer om straks-adgang vil være et gode for mange patienter, men svigte andre. Det er baggrunden for, at Lægeforeningen har foreslået regionerne at hente inspiration hos MinSundhedsplatform, som er patientportalen på Sundhedsplatformen. Her er det op til lægen at vurdere, om oplysninger skal frigives umiddelbart, eller om der i særlige tilfælde skal være forsinkelse, så patienten i stedet får svar på prøver og en grundig samtale hos lægen. Derfor opfordrer vi til, at man implementerer en model, som giver disse muligheder for at tilpasse adgangen til prøvesvar, over hele landet. 

Samtidig vil vi opfordre regionerne til at arbejde for, at sundhedsvæsenet kommer patienterne i møde, så der ikke er ventetid til samtaler om de vigtige og alvorlige prøvesvar. Patienterne skal have svar hos den behandlende læge så hurtigt som overhovedet muligt og gerne samme dag, som svarene er klar. Det er muligt i andre lande, så hvorfor ikke i Danmark? Det vil være et ægte fremskridt for alle patienter.