Nej, lægernes opbakning til sundhedsreformen er bestemt ikke i hus

Af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

Fredag eftermiddag kunne man på Nordjyske.dk læse, at politisk kommentator Hans Engell mener, at statsminister Lars Løkke Rasmussen er ved at få overbevist lægerne om, at regeringens sundhedsreform er den rigtige. ”Løkke er i hus med opbakning fra lægerne,” lyder det blandt andet om reformen i et citat fra Hans Engell. Den påstand kan jeg som formand for Lægeforeningen fuldstændig afvise, for det er desværre noget vrøvl.

Lad mig uddybe. Det er rigtigt, at vi har rost det fokus på at uddanne flere praktiserende læger, som er i reformudspillet. Det er indlysende godt. Men andre dele af reformen er vi meget kritiske overfor. Det har vi også givet udtryk for overfor regeringen.

Det gælder for eksempel de bebudede strukturændringer, der indebærer nedlæggelse af regionsrådene. De problemer, der er med blandt andet sektorovergange og manglende prioritering af det nære sundhedsvæsen løses ikke med regeringens nyopfundne struktur. Reformen kan i værste fald føre til ensidigt fokus på nye strukturer i stedet for konkrete problemer. Det er ikke til gavn for patienterne.

Sundhedsvæsenet har først og fremmest brug for ressourcer nok til at behandle det store – og stigende – antal patienter. Der er fortsat brug for et solidt og langsigtet økonomisk løft til hele sundhedsvæsenet. Lægeforeningen anbefaler, at sundhedsvæsenets økonomi skal vokse med 2 procent om året til 2025. Det har vi gjort i forlængelse af en analyserapport af sundhedsvæsenets udgifter, som den uafhængige forskningsinstitution VIVE har udgivet. Det ændrer sundhedsreformen ikke på.

Desuden lægger regeringen op til, at der skal være foruroligende få læger i ledelserne af de 21 nye sundhedsfællesskaber, de nye forvaltninger og i Sundhedsvæsen Danmark. Disse nye organer skal være omdrejningspunkter i sundhedsvæsenet, men kun ét ud af seks medlemmer af bestyrelsen for en sundhedsforvaltning, skal have stærke sundhedsfaglige kompetencer, som det hedder. Det giver ingen mening. Det er da oplagt, at læger, som er eksperter i patientbehandling, forskning og uddannelse, skal være centralt placerede i ledelserne. Kerneydelsen er jo at tage hånd om patienternes helbred.

Der er altså både ris og ros til reformen fra Lægeforeningen. Det ville Hans Engell have vidst, hvis han havde læst på lektien.

Bragt i Nordjyske d. 29. januar 2019