Nedsat kontingent under barsel

Følg opskriften og søg nemt om nedsat kontingent i den periode af din barsel, hvor du udelukkende får dagpenge

I den periode af din barsel hvor du udelukkende modtager barselsdagpenge, kan du få dit kontingent nedsat med 50 procent. Det kræver blot, at du registrerer din barselsorlov på Min side.

Det gør du på følgende måde:

  1. Log ind på Min side. Har du problemer med at logge på Min side, så se vejledning her.
  2. Vælg fanen ”Personlige oplysninger”
  3. Vælg "Beskæftigelse"
  4. Vælg "Ret beskæftigelsesoplysninger"
  5. Her skal du vælge "Holder orlov"
    Herunder skal du vælge orlovstype. Du skal vælge ”Barsels-/forældreorlov indkomst på dagpengesats” for at opnå kontingentnedsættelsen.
    Til slut angiver du perioden for din orlov.

Du vil månedligt via mail blive bedt om at bekræfte, at du afvikler orlov på dagpenge. Husk at bekræfte via linket i mailen, da din rabat ellers ikke vil blive registreret.