Nationale kliniske retningslinjer

Høj kvalitet for patienter i hele landet

Nationale kliniske retningslinjer bidrager til, at patienter i hele landet får det samme behandlingstilbud på baggrund af bedste faglige evidens. Nationale kliniske retningslinjer giver lægen vejledning om styrken af evidensen, så lægen kan navigere mere sikkert mellem anerkendt god praksis og mere evidensbaserede anbefalinger.

De lægevidenskabelige selskaber har udarbejdet ca. 700 kliniske retningslinjer for diagnosticering og behandling af forskellige sygdomme, og Sundhedsstyrelsen vil i løbet af 2016 have udarbejdet ca. 50 nationale kliniske retningslinjer.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Lægernes faglige udgangspunkt for at diagnosticere og behandle patienter skal være opdaterede kliniske retningslinjer.
  • Der skal etableres en faglig balance mellem nationale kliniske retningslinjer og selskabernes kliniske retningslinjer, så de kan opnå ensartet niveau, status og anvendelse.
  • Der skal afsættes midler til at opdatere eksisterende retningslinjer samt til at udarbejde nye kliniske retningslinjer til at dække flere typer behandlinger.
  • De nationale kliniske retningslinjer skal bruges som arbejdsredskab. De nødvendige rammer, procedurer og arbejdsgange skal være til stede på arbejdspladserne.
  • Læger og andre sundhedsprofessionelle skal have let adgang til de nationale kliniske retningslinjer.