Når du stopper som TR - overlevering og afmeldelse

Din sidste vigtige opgave som tillidsrepræsentant er at sikre, at de erfaringer og den viden, du har, kommer den næste tillidsrepræsentant og dine kolleger til gode. Husk også at afmelde dig ved at udfylde formularen. 

Find en afløser og lav en god overlevering

Det er vigtigt at sikre kontinuitet i TR arbejdet. Sørg derfor for, at der bliver valgt en ny TR og overlever dine opgaver til din afløser. Begynd gerne i god tid, så vedkommende kan blive introduceret til opgaverne løbende. Klæd din efterfølger ordentligt på til opgaven ved bl.a. at orientere om:

  • verserende sager på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen
  • eksisterende lokalaftaler
  • hvor I er repræsenteret
  • relevante personer på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen - både mod- og samarbejdsparter plus aktive yngre læger
  • hvor du finder svar på dine spørgsmål eller får rådgivning
  • præsentere din efterfølger for ledelsen på afdelingen og sygehuset eller på arbejdspladsen.

Tjekliste til overlevering 

Yngre Læger har lavet en tjekliste, som vi opfordrer dig til at printe og gennemgå sammen med din afløser, når du fratræder som TR.

Inviter din afløser på cafe

Hvis du og din afløser har mulighed for at mødes på en cafe el.lign., når I skal foretage overlevering, betaler Yngre Læger 300 kr pr. person til cafebesøget.

Hvis din efterfølger endnu ikke er valgt

Hvis din efterfølger endnu ikke er valgt, så overdrag opgaver, informationer, aftaler eller andet materiale til din suppleant eller dit regionale Yngre Lægesekretariat.

Formular: Afmeld dig som tillidsrepræsentant

Det er vigtigt, at du afmelder dig, når du ikke længere er tillidsrepræsentant, så der ikke står forkerte oplysninger på nettet. 

Dokumentation af dit TR-arbejde

Dokumentation for varetagelse af TR-funktion kan ske ved en såkaldt tro- og loveerklæring, som beskriver kursusaktiviteter, tillidsposter mv. Det vil sige, at du ikke behøver at kontakte Yngre Lægers sekretariat, hvis du vil dokumentere, at du har været tillidsrepræsentant eller lignende.