Når du stopper som TR

Din sidste vigtige opgave som tillidsrepræsentant er at sikre, at de erfaringer og den viden, du har, kommer den næste tillidsrepræsentant og dine kolleger til gode.

Find en afløser og lav en god overlevering

Det er vigtigt at sikre kontinuitet i TR arbejdet.

Sørg derfor for at der bliver valgt en ny TR og overlever dine opgaver til din afløser. Begynd gerne i god tid, så vedkommende kan blive introduceret til opgaverne løbende. Klæd din efterfølger ordentligt på til opgaven ved bl.a. at orientere om:

  • verserende sager på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen
  • eksisterende lokalaftaler
  • hvor I er repræsenteret
  • relevante personer på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen - både mod- og samarbejdsparter plus aktive yngre læger
  • hvor du finder svar på dine spørgsmål eller får rådgivning
  • præsentere din efterfølger for ledelsen på afdelingen og sygehuset eller på arbejdspladsen.

Vi har lavet en tjekliste, som vi opfordrer dig til at udfylde og gennemgå sammen med din afløser.

Inviter din afløser på cafe

Hvis du og din afløser har mulighed for at mødes på en cafe el.lign., når I skal foretage overlevering, betaler Yngre Læger 300 kr pr. person til cafebesøget. Du søger penge her. 

Hvis din efterfølger endnu ikke er valgt

Hvis din efterfølger endnu ikke er valgt, så overdrag opgaver, informationer, aftaler eller andet materiale til din suppleant eller dit regionale Yngre Lægesekretariat.

Afmeld dig som tillidsrepræsentant

Det er vigtigt, at du afmelder dig, når du ikke længere er tillidsrepræsentant, så der ikke står forkerte oplysninger på nettet.