Når du stopper som TR

Din sidste vigtige opgave som tillidsrepræsentant er at sikre, at de erfaringer og den viden, du har, kommer den næste tillidsrepræsentant og dine kolleger til gode.

Find en afløser

Begynd gerne i god tid, så vedkommende kan blive introduceret til opgaverne løbende. Klæd din efterfølger ordentligt på til opgaven ved bl.a. at orientere om:

  • verserende sager på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen
  • eksisterende lokalaftaler
  • hvor I er repræsenteret
  • relevante personer på afdelingen, sygehuset, i regionen eller på arbejdspladsen - både mod- og samarbejdsparter plus aktive yngre læger
  • hvor du finder svar på dine spørgsmål eller får rådgivning
  • præsentere din efterfølger for ledelsen på afdelingen og sygehuset eller på arbejdspladsen.

Vi har lavet en tjekliste (PDF) , som vi opfordrer dig til at udfylde og gennemgå sammen med din afløser. Hvis det ikke er muligt, så sørg for, at din afløser får listen at se.

Afmeld dig som tillidsrepræsentant

Det er vigtigt, at du afmelder dig, når du ikke længere er tillidsrepræsentant, så der ikke står forkerte oplysninger på nettet. 

Det er vigtigt at sikre kontinuitet i TR arbejdet. Brug derfor Yngre Lægerådet eller den regionale Lægeforening, hvis du vil overdrage opgaver, informationer, aftaler eller andet materiale til din efterfølger, hvis din efterfølger ikke er valgt endnu.