MUS-samtaler

MUS handler om din arbejdsplads og din fremtidige karriere. Alle medarbejdere – uanset rang og anciennitet kan bruge en MUS.

Hvis ikke det er almindeligt på din afdeling at have MUS, skal du bede om at få dem indført. Kontakt din tillidsrepræsentant eller reservelægerådsformand, så I kan lave en indsats for at få indført MUS på afdelingen. Det er vigtigt ikke at forveksle MUS med sundhedsstyrelsens evalueringssamtaler. De har intet med hinanden at gøre, og kan således ikke erstatte hinanden.

En MUS er fremadrettet, så ved en ansættelse på fx 6 måneder, kan det være uden den store værdi at holde en egentlig MUS. Man kan i stedet foreslå den administrerende overlæge, at man holder en slags ”hvordan går det” samtale, hvor spørgsmål, gode råd og vurderinger i den aktuelle ansættelse drøftes.

Som udgangspunkt er det den øverste ledelse, der afholder MUS. På de store sygehuse med mange ansatte, kan det være en umulig opgave for en enkelt person at nå, hvorfor opgaven er delegeret til den nærmeste chef eller overordnede. Nogle steder holder man gruppe-MUS med afdelingsledelsen, hvilket kan være en god dynamisk proces, til gavn for samarbejdet på afdelingen.

Der er ingen formaliserede krav til hvordan en MUS skal forløbe. Men her er et par gode råd til hvordan man får mest muligt ud af den.

  • Forbered dig grundigt til samtalen.
  • I kan evt. aftale, at I bruger et skema, hvor du besvarer de stillede spørgsmål.
  • I skal aftale at skrive de beslutninger ned, der bliver truffet, så I kan bruge det til næste MUS

Husk at MUS er DIN samtale. Det er derfor meget vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Man kan bruge et skema som en disposition for mødet - det finder du under vedhæftede filer nedenfor. Det er en god idé, at aftale at der skal udarbejdes et notatet fra din MUS. Mange steder ligger notatet på medarbejderens p-sag (personalesag) med den klausul, at den altid kan fjernes, hvis medarbejderen ønsker det.

Det er også meget vigtigt, at ledelsen forbereder sig til din MUS. Du kan give den, du skal have samtalen med, en kopi af skemaet, så I forbereder de samme punkter. Giv også ledelsen en kopi af det referat, der kommer ud af samtalen. Det gør det nemmere for ledelsen at berede sig til din næste MUS. Det er vigtigt at huske på, at ledelsen kan få ligeså meget ud af en MUS, som du kan.

Ledelsen kan vurdere at læger, der kun er på den samme afdeling i ganske kort tid, ikke skal have en egentlig MUS, da det rent tidsmæssigt kan være svært at få presset ind, når der også skal være evalueringssamtale og midtvejssamtale. Det kan være praktisk i den konkrete situation, men det ændrer ikke ved, at det som udgangspunkt er givtigt at have en MUS.