MUS- medarbejderudviklingssamtale

Alle læger skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS). For overlæger kan det også kaldes en LUS (Lederudviklingssamtale), men det er basalt det samme.

Formålet med samtalen er, at du som medarbejder og leder har en dialog, der sikrer din udvikling, og at der er overensstemmelse mellem de opgaver og kompetencer, som du har, og de mål som sygehuset eller afdelingen har. MUS bruges dermed til, at du sammen med din leder kortlægger dine aktuelle kompetencer og fremtidige udviklingsbehov.

MUS peger både bagud og fremad: Til MUS taler du og din leder typisk om det forgangne års arbejdsopgaver og resultater, samt din udvikling, ligesom lederen fortæller, hvordan han/hun vurderer din indsats. Derudover drøfter I ønsker til arbejdsopgaver i det kommende år, og hvad dette kræver af udvikling og tilegnelse af nye kompetencer.

Derudover skal I også tale om helt overordnede emner som arbejdsglæde, samarbejdsrelationer, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt den generelle trivsel på arbejdspladsen.

Hvad ønsker du at tale om?
Inden MUS er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvad du vil tale om. Det er derfor vigtigt, at du reflekterer over, hvordan det forgange år er gået i forhold til opgaver, mål og resultater, ligesom du skal tænke over, hvilke ønsker du har for det kommende år, herunder om du har lyst til eller behov for nye arbejdsopgaver, kurser, efteruddannelse eller lignende.

Som bekendt har du jævnfør overenskomstens § 25 ret til deltagelse i efteruddannelse i mindst 10 dage årligt. Det skal ske, for at du som overlæge får den faglige udvikling, der kan sikre kvaliteten i patientbehandlingen. Det er derfor oplagt at bruge MUS til at drøfte, hvilke kurser eller efteruddannelse der kunne være relevante.

Løn er ikke et emne i en MUS-samtale
Derimod er det ikke hensigten at drøfte din lønudvikling ved MUS-samtaler. FAS anbefaler, at emnet i stedet tages op ved en decideret lønsamtale/lønforhandling, så MUS-samtalens udviklingsorienterede fokus for dig ikke bliver tilsidesat for lønspørgsmålet.

Enkelte overlæger har søgt råd hos FAS, om det er relevant at tage en bisidder med til MUS-samtalen. Det er ikke relevant, fordi der er tale om en individuel evaluerings- og udviklingssamtale og ikke en disciplinærsamtale. Ved en disciplinærsamtale – ofte en tjenstlig samtale – er det i reglen relevant med en bisidder, da du her kan få pålæg eller sanktioner for din adfærd m.m.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at der skal udarbejdes et referat, som begge parter skal tilslutte sig indholdet af og herefter underskrive. Referatet skal herefter placeres på din personalesag.

Du kan læse mere om MUS i Aftale om kompetenceudvikling her