Mulighedserklæringen

Indeks 
mulighedserklæringen
Kategori 
Andre aftalte attester
ID-nr. 
06.01.01.03
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
19.04.2021
Forklaring 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med DA og KL og Lægeforeningens Attestudvalg udarbejdet attesten "Mulighedserklæringen". Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere, der aktuelt er sygemeldte, eller som har gentagne sygemeldinger. Udgangspunktet er derfor arbejdspladsens eget forslag til kompenserende ændringer i den sygemeldtes arbejdsforhold. Dette forslag bringer den ansatte med til lægen, der så vurderer, om forslagene er hensigtsmæssige i forhold til den ansattes helbred. Selve blanketten "Mulighedserklæringen" ligger hos arbejdsgiver, eller arbejdsgiver kan hente den hos STAR.