Mulighedserklæringen

Indeks  mulighedserklæringen
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.01.01.03
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Arbejdsgiver
Betales af  Rekvirent
Opdateret  05.09.2019
Forklaring 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i samarbejde med DA og KL og Lægeforeningens Attestudvalg udarbejdet attesten "Mulighedserklæringen". Attesten har til formål at bidrage til fastholdelsen af medarbejdere, der aktuelt er sygemeldte, eller som har gentagne sygemeldinger. Udgangspunktet er derfor arbejdspladsens eget forslag til kompenserende ændringer i den sygemeldtes arbejdsforhold. Dette forslag bringer den ansatte med til lægen, der så vurderer, om forslagene er hensigtsmæssige i forhold til den ansattes helbred. Selve blanketten "Mulighedserklæringen" ligger hos arbejdsgiver, eller arbejdsgiver kan hente den hos STAR.