Moms på lægeattester

Indeks  moms på lægeattester
Opdateret  01.04.2015
Forklaring 

Der henvises til særskilt information på Læger.dk - i attestområdet under "Administrative forhold".