Møder i Yngre Læger Region Sjælland

Yngre Læger Region Sjælland er et mødested og forum for yngre læger i hele regionen. Møderne er åbne for alle yngre læger i regionen.
Vi plejer at være et sted mellem 15 og 25.

Mødedatoer for Yngre Lægerådsmøder 2021:
3. marts (afholdes virtuelt)
8. juni
7. september
20. oktober (Generalforsamling)
10. november
9. december

Tid: Kl. 17 - ca. 20 

Sted: Vi mødes som regel på
Restaurant Håndværkeren
Hersegade 9, 4000 Roskilde.