Mødegodtgørelse

Udfyld blanketten til mødegodtgørelse og indsend den sammen med evt. bilag til rejse@dadl.dk.

Send originale eller indscannede bilag. 

MobilePay-, Dankort- og bankkvitteringer accepteres ikke pga. manglende oplysninger.

Udbetaling af mødegodtgørelse sker normalt i løbet af 2-3 uger. I ferieperioder kan der dog gå længere tid.