Mødegodtgørelse

Udfyld blanketten til mødegodtgørelse og indsend den sammen med evt. bilag til rejse@dadl.dk. Bilag må ikke være fotos. Send originale eller indscannede bilag.