Mød Overlægeforeningen på Folkemødet

Overlægeforeningen deltager i Folkemødet 2019 fra den 13. - 16. juni.
Nedenfor finder du en oversigt over de debatter, som Overlægeforeningen har arrangeret eller er medarrangør på.

Hvem kender egentlig patienterne bedst?

Torsdag den 13. juni  kl. 16.30 - 17.30

Debat:Lyt med, når de fire formænd for de danske lægeorganisationer bliver ristet over sagte ild om deres viden om danskernes sundhedstilstand.
Hvor godt kender de egentlig patienterne? Og er det dem, der ved bedst?
Vi byder indenfor til en uformel og anderledes quiz, der sætter fokus på danskernes sundhed i bred forstand. har taget pulsen på danskernes sundhedstilstand og deres møde med lægerne og sundhedsvæsenet. 
Deltagere:

Lisbeth Lintz, Formand, Overlægeforeningen
Andreas Rudkjøbing, Formand, Lægeforeningen
Christian Freitag, Formand, Praktiserende Lægers Organisation
Helga Schultz, Formand, Yngre Læger

Ordstyrer: Peter Qvortrup Giesling, Læge og journalist, DR  og  Quizmaster Mette Frobenius, Tajmer/DR
Sted:Brandstationen

Hvad er svaret på sundhedsvæsenets
udfordringer ? 

Torsdag den 13. juni kl. 13.00 - 14.00

Debat:Antallet af ældre stiger markant, flere får behov for behandling, økonomien er presset, og personalet er i undertal. Til gengæld er patienterne og måske også politikernes forventninger til, hvad sundhedsvæsenet kan og skal i overtal. Skal patienterne behandles hjemme, i kommunen, på hospitalet, eller skal vi måske sige nej til behandling? Hjælper en ny struktur på sundhedsvæsenets udfordringer - i givet fald hvor og hvornår? Udfordringerne er mange - kom og debatter svarene sammen med nogle af sundhedsvæsenets aktører.
Deltagere:
 • Lisbeth Lintz, Formand for Overlægeforeningen
 • ​Jacob Kjellberg, Sundhedsøkonom og professor, Vive
 • Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner
 • Kirsten Normann Andersen, MF Sundhedsordfører SF
 • Martin Damm, Næstformand KL, Venstre
Ordstyrer:Mette Boysen, Fagbladet FOA
Sted:Akademikernes Hus - Østergade

Hvem bestemmer over behandlingen? Politikerne, pressen eller lægerne?

Fredag den 14. juni 2019 kl. 14.30 - 15.30:

Debat:Myndighedernes og lægernes autoritet tages ikke længere for givet i den offentlige debat og i de politiske beslutningsprocesser. Folketinget indfører behandling, som der ikke findes videnskabelig dokumentation for, patienter vil på trods af deres læges bekymring have medicinsk cannabis, og nogle forældre fravælger stadig vaccinationer af deres børn. Er denne udvikling et udtryk for sund skepsis over for gammeldagstænkende autoriteter, eller er befolkningen og beslutningstagerne ofre for udokumenterede og falske nyheder?
Deltagere:
 • Klaus Peder Klausen, næstformand i Overlægeforeningen
 • Tina Horsted, speciallæge
 • Stinus Lindgreen, Regionsrådspolitiker og nyvalgt folketingspolitiker (R)
Ordstyrer:Ole Toft, Altinget
Sted:Akademikernes Hus - Østergade

'Behandlingsbingo' i misbrugsbehandlingen (Alkohol og samfund)

Lørdag den 15. juni kl. 10.30 - 11.30

Debat:

Søren, Karen og de 140.000 andre danskere, der er afhængige af alkohol, går i gennemsnit 11 år med deres alkoholproblem, før de kommer i behandling. I den tid har de mødt læger på sygehuse, i lægepraksis, arbejdsgivere og måske også jobkonsulenter i kommunen. Men en forsvindende lille del af personalet i sundheds- og socialsektoren henviser deres patienter og borgere til alkoholbehandling. For Søren, Karen og deres pårørende kunne det ligeså godt være et lykkehjul, der afgør, om de fagpersoner, de møder, hjælper dem ud af deres alkoholproblem. 

Deltagere:

Poul-Erik Svendsen, Næstformand, Danske Regioners Sundhedsudvalg
Bjarne Stenger Elholm, Leder, Alkolinjen, Alkohol & Samfund
Peter Konow, Direktør, Alkohol & Samfund
Lisbeth Lintz, Overlæge, Overlægeforeningen
Anders Just Pedersen, Arbejdsmiljøchef, Dansk Industri
Peder Hvelplund, Medlem af Folketinget, Enhedslisten
Mads Bilstrup, Formand, Dansk Socialrådgiverforening
Karsten Rejkjær Svendsen, Formand, Kommuneudvalget, PLO
Charlotte Broman Mølbæk, Medlem af KL’s Socialudvalg og byrådsmedlem i Randers, SF

Ordstyrer:Sebastian Dorset, spilmaster
Sted:Den Politiske Salon, Ydermolen

Er mobilen vor tids cigaretter? 

Lørdag den 15. juni kl. 14.30 - 15.30

Debat: Flere eksperter advarer om, at mobiltelefoner, sociale medier m.m. kan skabe en ny form for digital afhængighed, der er lige så stærk som rygning, og som kan være skadelig for især unges helbred, både det fysiske og det psykiske. Men står det virkelig så slemt til? Har vi brug for at ændre udviklingen, så vi ikke kommer til at stå med en generation af digitale narkomaner på jagt døgnet rundt efter nye fix på sociale medier? Eller handler det bare om, at forskerne ikke forstår den teknologiske udvikling og alle dens positive sider? Hvis vi har et problem, kan sundhedsvæsenet så være med til at løse det, skal politikerne på banen med lovgivning, eller skal der helt andre midler til? De spørgsmål sætter Overlægeforeningen til debat, hvor du bl.a. kan møde speciallæge og forfatter Imran Rashid.
Deltagere:
 • Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen
 • Imran Rashid, Speciallæge og forfatter
 • Søren Schultz Hansen, Erhvervsforsker, ekstern lektor CBS
 • Johanthan Hove Appel, Organisatorisk næstformand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Ordstyrer:Mette Boysen, Fagbladet FOA
Sted:Akademikernes Hus - Østergade 

Se også arrangementerne for Lægeforeningen, PLO og  Yngre Læger