Ministeren har lyttet og vil forbedre tilsynet

Efter lang tids vedvarende pres fra Lægeforeningen, #detkuhaværetmig-debatten og senest en underskriftsindsamling fra over 9.000 læger har sundhedsministeren nu lyttet. Hun har i dag fremlagt en række forslag, der skal ændre de regler og det tilsyn, som læger og andre sundhedsprofessionelle er underlagt.

Efter de seneste måneders intense pres fra Lægeforeningen, #detkuhaværetmig-debatten og en underskriftsindsamling med opbakning fra over 9.000 læger har sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu fremlagt en række forslag, der skal ændre de regler og det tilsyn, som læger, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle er underlagt.

Lægeforeningen er glad for, at ministeren har lyttet. Forslagene er en god start på vejen mod et bedre tilsyn og en genopretning af tilliden mellem landets læger på den ene side og Styrelsen for Patientsikkerhed på den anden side. Men det er selvfølgelig nødvendigt at se, om forslagene konkret fører til et bedre tilsyn. Lægeforeningen vil holde et skarpt øje med tiltagene og deltage aktivt i arbejdet med at få gjort dem til virkelighed.

Ny ankeinstans i tilsynssager

Vi har i Lægeforeningen igennem lang tid protesteret imod, at læger med øjeblikkelig virkning kan midlertidigt miste autorisationen eller få forbud mod at arbejde, og at de risikerer at skulle vente to år på, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder ud af, om de går videre med sagen ved domstolene. Nu lægger ministeren op til, at der skal etableres en ankeinstans, der kan give læger en second opinion i visse tilsynssager. Det er meget glædeligt, at ministeren har lyttet til Lægeforeningen og får rettet op på lægers retssikkerhed på området.

Styrelsen skal bruge flere kræfter på læring

Lægeforeningen har overfor både Styrelsen for Patientsikkerhed og ministeren påpeget, at der er meget mere perspektiv i at forebygge fejl end i at straffe enkeltpersoner. Derfor er det også positivt, at styrelsen fremover skal bruge en større del af sine kræfter på læring – og ikke på straf. Sundhedsministeren vil øge den andel af styrelsens aktiviteter, der bruges på at lære af og forebygge fejl fra 10 til 25 procent. Der skal også komme mere læring ud af de cirka 180.000 utilsigtede hændelser, som sundhedsprofessionelle indberetter til styrelsen hvert år. Styrelsen skal også have mere fokus på det organisatoriske ansvar for fejl – som f.eks. kan være udtryk for dårlig arbejdstilrettelæggelse, manglende instrukser og mangelfulde it-systemer.

Enkle journalføringsregler, som giver mere tid til patienterne

Det nye udspil omfatter også kommissorier for to nye udvalg. Et udvalg skal undersøge behovet for nye regler for instrukser. Et andet skal gennemgå journalføringsreglerne. Vi har i Lægeforeningen presset på for at få gennemgået reglerne med en tættekam, ikke mindst efter den såkaldte Svendborg-sag, hvor en ung læge blev urimeligt hårdt dømt. Det er positivt, at arbejdet nu kommer i gang. Men det er resultaterne, der tæller. Der er brug for enkle regler, mindre dokumentation og mere tid til patienterne.