MIND MAP som værksted til afklaring af behov for efteruddannelse

Hvilken efteruddannelse har jeg behov for?

En relevant måde at få afdækket spørgsmålet på for den enkelte overlæge er at tage udgangspunkt i de 7 lægeroller – medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder, akademiker, sundhedsfremmer og professionel. Et godt værktøj for at få foldet de konkrete behov ud kan være at benytte Mind Map.

Med Mind Map kan tankerne struktureres grafisk og visuelt og dermed skabe grundlag for at folde den brede vifte af muligheder og behov ud, som kan udledes af de syv lægeroller, der skal hjælpe dig med at kunne løse opgaven som overlæge. 

Et Mind Map kan sammenlignes med et kort over en by. Byens centrum er hovedideen. Hovedvejene fra centrum er de vigtigste tanker, der skal gøres for at understøtte hovedideen. Bivejene og stikvejene er de sekundære tanker – og så videre.

Overlægeforeningen har udarbejdet et forslag til Mind Map der tager udgangspunkt i fem af de syv anerkendte lægeroller. Rollen som sundhedsfremmer dækkes under kommunikator, samarbejde og viden, og rollen som ekspert under viden og akademiker. I alle roller forventes det, at overlægen agerer professionelt. Der er samtidig givet stikord i Overlægeforeningens Mind Map til, hvilke aktiviteter der konkret kan være i fokus. Fx i lægerollen som kommunikator, hvor du agerer både overfor patienten og som underviser eller lægerollen som leder, hvor du skal evne både at skabe forandring og lede opad m.m.

Du kan bruge Mind Map som udgangspunkt for din egen refleksion over hvilke behov, du har og gerne, hvad der samtidig også giver mening for din afdeling, at du får af efteruddannelse, hvad enten der er tale om kurser, kongresser, ophold på anden afdeling evt. i udlandet.

Hvis du printer Overlægeforeningens Mind Map ud, kan du selv føje yderligere tanker/stikord til og dermed få afklaret, hvad elementerne i din efteruddannelsesplan kunne være i dialog med din leder til MUS/LUS-samtalen.