Min Læge

PLO og Sundheds-og Ældreministeriet står bag appen Min Læge, der giver patienterne en mobil adgang til egen læge og overenskomstaftalte ydelser som fx e-konsultation. Via Min Læge er det blevet muligt at udføre videokonsultationer. Den udviklet løsning er GDPR-sikker. 

Hvad er Min Læge?

Med Min Læge kan borgeren skrive til egen læge, forny en recept, tjekke sin henvisning til andre i sundhedsvæsenet og holde styr på sine aftaler hos lægen. Appen giver også den enkelte patient adgang til egne oplysninger vedrørende vaccinationer og kroniske diagnoser.

Appen er udviklet i tæt samarbejde med systemhusene og deres fælles it-platform, PLSP, og appen ejes i fællesskab af PLO og Sundheds- og Ældreministeriet. Min Læge appen er tilgængelig for patienterne i hhv. App Store og Google Play.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
Appen tilbyder en mobil adgang til oplysninger om og kommunikation med egen læge på linje med de hjemmesider, hvorfra klinikken også tilbyder e-ydelser.

Derudover muliggør appen også, at der kan afholdes videokonsultationer mellem patient og læge.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO, Primærsektorens Leverandør Service Platform, MedCom, systemhusene, Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsdatastyrelsen samt Danske Regioner.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
PLO har sammen med Sundheds- og Ældreministeriet initieret udviklingen af appen.

Dette dokument beskriver i kort form, hvad app’en indeholder og har af skærmbilleder (pdf)

Tilbage til toppen af siden

Hvordan får jeg hjælp, hvis der opstår problemer med Min Læge?

Hvis klinikken har spørgsmål eller oplever problemer med app’en, skal man kontakte sit systemhus og få hjælp.

Hvis patienterne oplever problemer med appen, skal patienten kontakte sundhed.dk om problemet, så klinikken ikke skal bruge tid på eventuelt tekniske problemer. Mail og telefonnummer på supporten hos sundhed.dk kan patienten finde i appen under menupunktet SUPPORT.  

Appen er teknisk knyttet sammen med jeres lægesystem. Hvis I oplever tekniske problemer mellem lægesystemet og appen, eller fx oplever, at appen tilbyder e-konsultation til for mange personer i jeres klinik, så skal dette selvfølgelig rettes, og det skal ske i selve lægesystemet.

Hvis I ikke selv kan gøre dette, eller I oplever andre tekniske problemer i kommunikationen mellem lægesystemet og appen, skal I kontakte supporten hos jeres lægesystemleverandør.

Support til videokonsultationer
PLO oplever en stor efterspørgsel fra klinikkerne om, at de ønsker hjælp ved opstart af brugen af videokonsultationer i Min Læge-appen. Langt de fleste henvendelser drejer sig om hjælp til installation og opsætning af kamera og mikrofon i klinikken.

Vi opfordrer medlemmerne til at kontakte de regionale datakonsulenter, hvis der i klinikken opstår problemer med brugen af videokonsultation.

Kontaktinformationer til datakonsulenter i hver region fremgår her:

Datakonsulenterne kan træffes mellem kl. 08.00 og kl. 16.00 mandag til fredag.

Oplever klinikken problemer med PLO’s løsninger Det virtuelle venteværelse og Min Læge-appen, bedes man i første omgang læse klinikvejledningen her.

Tilbage til toppen af siden

Promovering af Min Læge

PLO har foretaget en rundspørge hvor syv klinikker blevet valgt ud, da disse klinikker har flest patienter, som har hentet Min Læge appen. PLO ville undersøge, hvad netop disse klinikker har gjort for at få deres patienter til at bruge appen. Af rundspørgen er der udsprunget en række råd til at få patienterne til at bruge appen.

De fem gode råd er som følger:

  1. Introducer appen under en fysisk konsultation. Fortæl kort patienten, hvilke funktioner der er i appen, fx at man kan se prøvesvar, se sine vaccinationer samt have e- og videokonsultation med sin læge.
  2. Patienterne skal introduceres for muligheden for at kunne få afholdt deres konsultation virtuelt, da det blandt andet er corona-sikkert og vil spare patienterne for transporttid og evt. parkeringsudgifter.
  3. Reklamér for Min Læge appen på klinikkens hjemmeside og praksisskærme. Det kan fx gøres på forsiden eller under Selvbetjening sammen med de øvrige selvbetjeningsløsninger og e-ydelser (se eksempler på reklame i næste afsnit) eller på praksisskærme i venteværelset.
  4. Introducér personalet i klinikken for appen og dens funktioner, og klæd evt. sekretæren/sygeplejersken på til at hjælpe patienterne med at få appen op at køre, når de henvender sig pr. telefon eller i skranken.
  5. Enkelte klinikker har plakater, modtaget af PLO, om Min Læge hængt op i venteværelset, og så nævnes appen også på deres telefon, når patienterne er i kø.

Husk også at lægge reklame for Min Læge-appen på jeres hjemmeside – her kan du fx se, hvordan man har gjort det i Lægehus Nord og Læger Vejgård Torv:

Reklamer for Min Læge-appen


Reklamer for Min Læge-appen

Teksterne må naturligvis gerne genbruges. Link også gerne til minlaegeapp.dk, hvor patienterne/borgerne kan læse mere om Min Læge-appen.

Få videoer og billeder af Min Læge til din praksis her

Tilbage til toppen af siden