Militære overlæger

I forsvaret skete ansættelse af overlæger og andre chefer på tjenestemandsvilkår indtil 2013. Forsvarsministeriets ansættelsesområde blev herefter omfattet af Rammeaftale for kontraktansatte Chefer i Staten. FAS og Danske Militærlægers Organisation (DMO) ønskede imidlertid ikke, at de militære overlæger skulle overgå til Rammeaftalen på de lønvilkår, som Rammeaftalen lagde op til.
På den baggrund ansættes militære overlæger på individuelle kontraktvilkår.

FAS og DMO vurderer, at det lønmæssige har nået et niveau, hvor en tilslutning til Rammeaftalen kan være fornuftig. Det er aftalt med Moderniseringsstyrelsen, at spørgsmålet skal forhandles ved den kommende overenskomstfornyelse i 2018.  

Hvis du tilbydes ansættelse som militær overlæge opfordres du til at kontakte FAS' sekretariat 35 44 84 08.