Midlertidig aftale om dosispakket medicin

PLO indgik i december 2021 en midlertidig aftale med RLTN om dosisdispakket medicin til patienter tilknyttet den kommunale hjemmepleje, sygepleje, eller patienter på plejehjem og botilbud. Aftalen gjaldt i første omgang indtil udgangen af marts 2022, men er pr. 18. marts forlænget til ultimo maj 2022. 

Aftalen tager sigte på at understøtte iværksættelse af dosispakket medicin bl.a. for at aflaste plejepersonalet i kommunerne.

Fremgangsmåden er aftalt til at være:

  • Det kommunale sundhedspersonale finder egnede borgere, som er stabilt medicinerede og uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen, og kontakter den praktiserende læge.
  • Den praktiserende læge tager fagligt stilling til ordination af dosispakning, herunder hvilke lægemidler der omfattes, og iværksætter dette via FMK.

Lægen kan på ethvert tidspunkt stoppe eller pausere dosispakningen.

Det er en frivilligt for de praktiserende læger, om de vil anvende den midlertidige aftale.

Opstart af dosispakning honoreres med 450 kr. og registreres med ydelseskode 4500. I ydelsen er indeholdt efterfølgende ændringer i dosispakningen.

Bliver dosispakning seponeret af andre end patientens praktiserende læge, og kommunens personale igen retter henvendelse for dosispakning, kan ydelsen anvendes igen.

LINKS
- Midlertidig aftale om dosispakket medicin - se aftalen, som er forlænget til og med maj 2022

- MedCom har på sin hjemmeside samlet vejledninger vedrørende dosisdispensering fra de forskellige lægesystemer.

 

Se PLO’s bestyrelsesmedlem Karin Zimmer fortælle om dosisdispensering af medicin i forhold til aftalen: