Metode - Psykiatri

De følgende resultater viser statistisk signifikante forskelle[1] mellem yngre læger indenfor specialetpsykiatri og yngre læger indenfor andre specialer (som en samlet gruppe). Notatet her præsenterer de variable, hvor forskellen mellem de to grupper er størst yderligere opdelt efter styrker og udfordringer i specialet, dvs. der hvor yngre læger indenfor specialet psykiatri adskiller sig hhv. positivt og negativt ift. yngre læger indenfor de øvrige specialer. Til slut fremgår de spørgsmål som yngre læger indenfor psykiatri har vurderet dårligst og bedst indenfor hvert indeks i arbejdsmiljøundersøgelsen.

 


[1] Der tages udgangspunkt i et konventionelt alpha-niveau på p<0.05.