Mentalobservationsattester

Indeks 
mentalobservationserklæringer
Attestform 
-
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Politi, Justitsministeriet, Retsmedicinsk Institut..
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Mentalobservations erklæringer honoreres efter regning, dvs. lægen beregner sig et honorar som står i rimeligt forhold til udfærdigelsen - herunder undersøgelse, attestskrivning samt andre eventuelle udgifter i den forbindelse fx sekretærhjælp mv.
Hvis en patient er indlagt på en retspsykiatrisk afdeling, er det et led i hospitalslægens arbejde at udfærdige disse erklæringer, hvorfor der ikke kan tages særskilt honorar.

I tilfælde hvor sygehusansat speciallæge (ikke retspsykiatrisk afdeling)udfærdiger mentalobservationserklæringer uden for sygehusets arbejdstid - Husk da at skrive lægeerklæringen og regningen på eget brevpapir - og ikke hospitalets.

Det anbefales ikke at specificere regningen men derimod at skrive et samlet honorar. Tidsforbrug, udgifter mm. noteres i journalen til eventuelt senere brug.