Mens du er TR

Er du nyvalgt TR?

Er du lige blevet valgt som TR, så læs også her. 

Du skal hjælpe dine kolleger

Som TR er du bindeleddet mellem arbejdsgiverne og dine kolleger. Det betyder, at du skal bidrage til, at overenskomsten bliver overholdt, og at de forskellige problemer og konflikter, der opstår på afdelingen, bliver løst. Se vejledning til de vigtigste regler  i overenskomsten.

Som TR vil du en gang imellem blive udsat for spørgsmål, som du ikke kender svaret på eller på opgaver fx i forbindelse med misbrugs- eller afskedssager, som du ikke selv kan/skal håndtere. Her er det vigtigt, at du kontakter Yngre Læger både for din egen skyld og for de medlemmer, du gerne vil hjælpe.

Deltag i det lokale arbejde

Det er vigtigt, at du deltager i det lokale arbejde og får indflydelse, fx via MED-udvalg (i staten: Samarbejdsudvalg).

I kapitel 3 i rammeaftale om Medindflydelse finder du reglerne for TR i regionerne.    

På statens område er det TR-aftalen.

Vær synlig

Dine kolleger skal kunne finde frem til dig som TR. Vi har lavet en tillidsrepræsentantplakat (PDF) som du kan printe og hænge på opslagstavlen og lægge i dine kollegers postbakke.

 

Din tillidsrepræsentant hos yngre læger

Gør reklame for alle de gode medlemstilbud

Som TR er det godt at kende til alle medlemstilbuddene. Vi har derfor samlet tilbuddene som ppt. med tilhørende noter, så du nemt kan præsentere dem for dine kolleger på fx et morgenmøde eller et gå-hjem-møde.  Klik her

Få hjælp til at skrive en dagsorden

Som (F)TR skal du indkalde til møder. For at gøre det nemmere for dig, har vi udarbejdet skabeloner, som du selv kan tilpasse og udfylde:

Få hjælp til at skrive til nyvalgte TR

Som (F)TR og regionsformand skal du skrive velkomstbrev til nyvalgte TR - se skabeloner, du kan tilpasse og udfylde:

Få hjælp til vedtægter for Yngre Lægerådet på sygehuset og i regionen

Som TR eller FTR kan du få brug for at skulle ændre vedtægterne for Yngre Lægerådet. Se skabeloner her, du kan tilpasse og udfylde:

Læs Yngre Lægers nyhedsbreve

Som TR får du et særligt nyhedsbrev, TR-nyt ca en gang i kvartalet. Alle medlemmer får nyhedsbrevet Yngre Læge-nyt ca. en gang om måneden. Det er vigtigt, at du læser nyhedsbrevene, så du kan holde dig opdateret.

Find din afløser

En vigtig opgave som tillidsrepræsentant er at sikre, at de erfaringer og den viden, du har, kommer den næste tillidsrepræsentant og dine kolleger til gode. Start derfor i god tid med at finde en mulig afløser. Se mere her.