Meld dig ind i en speciallægeorganisation

Som speciallæge har du mulighed for at blive medlem af organisationen inden for dit speciale.
Du melder dig ind i speciallægeorganisationen ved at sende en mail til Mie Dam med mailadressen amd.fas@dadl.dk

I specialeorganisationen bliver du en del af et kollegialt netværk, hvor man kan drøfte praktiske problemer i forhold til klinikdrift.

Som medlem af en organisation har også du mulighed for at få yderligere indflydelse på egen hverdag.

Speciallægeorganisationers formål er at:

  • Varetage vejledning i forhold til overenskomstmæssige spørgsmål/anvendelse af ydelser i forhold til samarbejdsudvalg i regionerne, kontrolstatistikker.
  • Deltage i forbindelse med moderniseringsprocesser inden for specialerne.
  • Udbrede kendskabet til og forståelsen for praktiserende speciallægers arbejde og deres placering i sundhedsvæsenet.
  • Vejlede nyetablerede kollegaer i rationel klinikdrift, vejlede i korrekt anvendelse af overenskomstens ydelser
  • Varetage efteruddannelse af praktiserende speciallæger
  • Styrke faglig kvalitet i samarbejde med de videnskabelige selskaber
  • Sikre bred repræsentation i nationale og internationale sammenhænge, såvel videnskabelige selskaber som fagpolitiske fora
  • Ved repræsentation i diverse udvalg sikres speciallæger i praksis med indflydelse på udarbejdelse af og drift af databaser, udarbejdelse af /revision af kliniske retningslinjer, nationale retningslinjer mm.