Medlemskort

Alle medlemmer af Lægeforeningen får automatisk tilsendt et gratis, personligt medlemskort fra Lægeforeningen. 
Du vil modtage medlemskortet senest 6 måneder efter din indmeldelse. Du vil automatisk modtage et nyt, når det gamle medlemskort udløber.
 

Hvad er medlemskortet?

Medlemskortet er et personligt kort, der viser, at du er medlem af Lægeforeningen. Medlemskortet er ikke et ID-kort. 

Ved visse af Lægeforeningens rabataftaler, skal du fremvise dette medlemskort for at få rabat.
Du kan læse mere om rabataftalerne her

Af kortet fremgår:

  • navn
  • medlemsnummer
  • fødselsdato
  • forklaring på dansk og engelsk om, at du er medlem af Lægeforeningen 
  • autorisationsnummer
  • Du kan også altid finde dit autorisations ID udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed via autorisationsregisteret på deres hjemmeside: https://stps.dk/da/autorisation/opslagautreg/