Medlemskort

Alle medlemmer af Lægeforeningen får automatisk tilsendt et gratis, personligt medlemskort fra Lægeforeningen. 

Hvad er medlemskortet?

Medlemskortet er et personligt kort, der viser, at du er medlem af Lægeforeningen.

Af kortet fremgår:

  • navn
  • medlemsnummer
  • autorisationsnummer
  • fødselsdato
  • forklaring på dansk og engelsk om, at du er medlem af Lægeforeningen og autoriseret læge

Du kan også altid finde dit autorisations ID udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed via autorisationsregisteret på deres hjemmeside: https://stps.dk/da/ds/opslagautreg/

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lægeforeningen på telefonnummer 3544 8500.