PLO-medlemskab

PLO er interesseorganisation for de ca. 3.400 praktiserende læger i Danmark. PLO's kernefunktion er at varetage de  praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser samt at forhandle attraktive vilkår for de praktiserende læger.

 

Ordinære medlemmer i PLO, er læger, der udøver almen praksis som deres hovederhverv, herunder er vagtlæge med eget ydernummer og som er medlem af Lægeforeningen.

Ekstraordinære medlemmer, der er medlemmer af Lægeforeningen, kan optages i PLO, når de er

  • læger, der har tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin
  • læger, der hidtil har været optaget i PLO, men som på grund af arbejdsskift, er optaget i en anden delforening
  • medlemmer af Lægeforeningen, hvor PLO har forhandlingsretten
  • medlemmer som af samarbejdsudvalget er blevet meddelt dispensation til at køre lægevagt. Medlemsretten ophører samtidig med ophør af dispensation til at køre lægevagt
  • medlemmer under uddannelse i specialet almen medicin.

Kontingent for ekstraordinært medlemskab er gratis for uddannelseslæger på vej i det almen medicinske speciale.

Du ansøger om ekstraordinært medlemskab af PLO via Min side
Under Mit medlemskab vælger du Mine tilhørsforhold og Indberet ændring.