Medlemmerne af PLO's IT- og Dataudvalg

Trine Cecilie Jeppesen

Formand

Udpeget af: PLO's bestyrelse

 

Mireille Lacroix

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse

 

Anders Beich

Medlem

Udpeget af: Dansk Selskab for Almen Medicin - DSAM

 

Annette Houmand

Medlem

Udpeget af:

 

Karin Zimmer

Medlem

Udpeget af:

 

Karsten Rejkjær Svendsen

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse