Medlemmer og Karriere

Jane Bering

Chef for Medlemmer og Karriere

Tlf: +45 3544 8324

E-mail:

 

Helle Boe Larsen

Tlf: +45 3544 8320

E-mail:

 

Anja Ravn Schmidt Joensen

Tlf: +45 3544 8129

E-mail:

 

Anna Victoria Nørby Hoffmann

Tlf:

E-mail:

 

Eva Baadsgaard

Sekretær

Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Urologisk Selskab
Dansk Selskab for Intern Medicin
Dansk Hypertension Selskab
Dansk Psykiatrisk Selskab

Tlf: +45 3544 8132

E-mail:

 

Cecilia Beenfeldt

Tlf: 35448137

E-mail:

 

Lene Kristensen

Sekretær

Dansk Neurologisk Selskab
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

Tlf: 45+ 3544 8403

E-mail:

 

Britt Allermand

Tlf: +45 3544 8423

E-mail:

 

Bitten Dahlstrøm

Sekretær og faglig teamleder

Det Medicinske Selskab i København
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren
Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin

Tlf: +45 3544 8401

E-mail:

 

Bodil Gavnholt

Chefkonsulent

Karriererådgivning/-coaching
Mentorordninger
Medlemsarrangementer
Barselscafeer

Tlf: +45 3544 8131

E-mail:

 

Gitte Bramstorp

Sekretær

Dansk Epilepsi Selskab
Dansk Selskab for Ambulant Kirurgi og Gastroenterologi
The Scandinavian Society of Anaestesiology and Intensive Care Medicine
Dansk Selskab for Palliativ Medicin
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Tlf: +45 3544 8135

E-mail:

 

Linda Ædelsten Edslev

Sekretær

Dansk Neurokirurgisk Selskab
Dansk Reumatologisk Selskab
Dansk Selskab for Digital Sundhed
Dansk Hovedpine Selskab

Tlf: +45 3544 8407

E-mail:

 

Susanne Buur

Sekretær

Kurser og arrangementer
Danske Øjenlægers Organisation
Øjenlægesekretærerne
Øjenlægernes efteruddannelsesdag
Barselscafeer

Tlf: +45 3544 8128

E-mail:

 

Sidsel Borup

Tlf: +45 3544 8372

E-mail:

 

Dragan Ostojic

Medlemsservicemedarbejder

Medlemsservice
Abonnement
Videnskabelige selskaber
Forsikring

Tlf: +45 3544 8374

E-mail: