Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse

Andreas Rudkjøbing

Formand

Reservelæge

Lægeforeningen

 

 

Kirsten Ilkjær

Næstformand

Praktiserende speciallæge

 

 

Lisbeth Bojer Lintz Christensen

Medlem

Overlæge

 

 

Christian E. H. R. Freitag

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Lise Møller

Medlem

Overlæge

Foreningen af Speciallæger

+45 38669931

 

 

Tue Flindt Müller

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

+45 58554740

 

 

Jesper Brink Svendsen

Medlem

Introduktionsamanuensis (Almen Praksis)

Yngre Læger

 

 

Anna Mette Nathan

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Helga Schultz

Medlem

Reservelæge

Yngre Læger

 

 

Christina Frøslev-Friis

Medlem

Afdelingslæge

Yngre Læger