Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse

Andreas Rudkjøbing

Formand

Reservelæge

Lægeforeningen

 

 

Kirsten Ilkjær

Næstformand

Praktiserende speciallæge

 

 

Helga Schultz

Medlem

Reservelæge

Yngre Læger

 

 

Christina Frøslev-Friis

Medlem

Afdelingslæge

Yngre Læger

 

 

Christian E. H. R. Freitag

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Tue Flindt Müller

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

+45 58554740

 

 

Lise Møller

Medlem

Overlæge

Foreningen af Speciallæger

+45 38669931

 

 

Lisbeth Bojer Lintz Christensen

Medlem

Overlæge

 

 

Jesper Brink Svendsen

Medlem

Introduktionsamanuensis (Almen Praksis)

Yngre Læger

 

 

Anna Mette Nathan

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation