Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse

Camilla Noelle Rathcke

Formand

Enhedschef

 

 

Kirsten Ilkjær

Næstformand

Praktiserende speciallæge

 

 

Lisbeth Bojer Lintz Christensen

Medlem

Overlæge

 

 

Klaus Peder Klausen

Medlem

Overlæge

 

 

Helga Schultz

Medlem

Reservelæge

Yngre Læger

 

 

Christina Frøslev-Friis

Medlem

Afdelingslæge

Yngre Læger

 

 

Jesper Brink Svendsen

Medlem

Reservelæge

Yngre Læger

 

 

Anna Mette Nathan

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Christian E.H.R. Freitag

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

 

 

Tue Flindt Müller

Medlem

Almen praktiserende læge

Praktiserende Lægers Organisation

+45 58554740