Medlemmer af Lægeforeningens bestyrelse

Camilla Noelle Rathcke

Formand

Overlæge

 

 

Anna Mette Nathan

Næstformand

Almen praktiserende læge

 

 

Ann-Louise Reventlow-Mourier

Medlem

Praktiserende speciallæge

 

 

Jørgen Skadborg

Medlem

Almen praktiserende læge

+45 75331318

 

 

Søren Niemi Helsø

Medlem

Reservelæge

 

 

Gunver Lillevang

Medlem

Almen praktiserende læge

 

 

Klaus Peder Klausen

Medlem

Overlæge

 

 

Lisbeth Bojer Lintz Christensen

Medlem

Overlæge

 

 

Jesper Brink Svendsen

Medlem

Reservelæge

 

 

Helga Schultz

Medlem

1. Reservelæge