Medlemmer af Lægeforeningen Hovedstadens bestyrelse

Helene Westring Hvidman

Formand

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Anders Hedeboe Hebert

Medlem

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Morten Boye Petersen

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Nina Åslund

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Rasmus Pold

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Kathri Birkjær Marcussen

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Søren Kjærem Nielsen

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Jannick Rune Frederiksen

Observatør

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Mark Krasnik

Observatør

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Lasse Mosegaard Schmidt

Observatør

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Ellen Kappelgaard

Observatør

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger