Medlemmer af bestyrelsen i Lægeforeningen Midtjylland

Gitte Anna Madsen

Formand

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Jakob Nørgaard Henriksen

Medlem

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Birgitte Norrie

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Henrik Idriss Kise

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Vibeke Ersbak

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Jakob Ravn

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Morten Krogh Christiansen

Medlem

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Michael Lindholt

Suppleant

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Bruno A. Melgaard Jensen

Suppleant

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Jens Lundby Frandsen

Suppleant

Specialeansvarlig overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Eske Roth

Suppleant

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Anna Rahbek Thomassen

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Gert Bruun Petersen

Observatør

Valgt i: Foreningen af Pensionerede Læger

Kristian Schmidt-Kristensen

Sekretariat

Valgt i:

Charlotte Thorning Jacobsen

Sekretariat

Valgt i: