Medlemmer af bestyrelsen i Lægeforeningen Midtjylland

Gitte Anna Madsen

Formand

Afdelingslæge

Valgt i: Yngre Læger

Birgitte Norrie

Medlem

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Henrik Idriss Kise

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Vibeke Ersbak

Medlem

Overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Morten Krogh Christiansen

Medlem

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Jakob Ravn

Medlem

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Morten Lanng Aaboe

Suppleant

Reservelæge

Valgt i: Yngre Læger

Bruno A. Melgaard Jensen

Suppleant

Almen praktiserende læge

Valgt i: Praktiserende Lægers Organisation

Michael Lindholt

Suppleant

Praktiserende speciallæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Jens Lundby Frandsen

Suppleant

Specialeansvarlig overlæge

Valgt i: Foreningen af Speciallæger

Connie Zäll

Andet

Valgt i: