Medier og Viden

Bo Hasseriis Hansen

Tlf: +45 35448287

E-mail:

 

Anja Bisgaard Pinborg

Tlf: +45 51260618

E-mail:

 

Ditte Damsgaard

Tlf: +45 3544 8237

E-mail:

 

Britt Lindemann

Tlf: +45 35448340

E-mail:

 

Marianne Fajstrup

Tlf: +45 44994489

E-mail:

 

June Nielsen

Tlf: +45 3544 8279

E-mail:

 

Hans Hougaard Frederiksen

Tlf:

E-mail:

 

Mette Lykke Klitgaard

Sekretariatsleder og webredaktør

Tlf: +45 3544 8275

E-mail:

 

Jette Rasmussen

Tlf: +45 3544 8362

E-mail:

 

Anette Vind

Tlf: 3544 8271

E-mail:

 

Anne Steenberger

Tlf: +45 35448235

E-mail:

 

Birgitte Sølvhøj

Tlf:

E-mail:

 

Catharina Isabel Møllerud

Tlf: +45 3544 8307

E-mail:

 

Elizabeth Gatzwiller

Tlf: +45 3544 8326

E-mail:

 

Helle Strande Andersen

Tlf: 35448274

E-mail:

 

Klaus Larsen

Tlf:

E-mail:

 

Niels Torp

Tlf: +45 35448314

E-mail:

 

Tove Knudsen

Tlf: +45 3544 8233

E-mail:

 

Tove Skou Roer

Tlf: +45 3544 8367

E-mail:

 

Trine Vajse

Tlf: 35448273

E-mail:

 

Anders Damgaard

Tlf: +45 35448294

E-mail:

 

Rikke Thorup

Tlf: 35448286

E-mail: