Den medicinske uddannelse på universitetet

Kvaliteten i lægeuddannelsen skal være høj

Der bliver optaget cirka 1.400 medicinstuderende hvert år på de danske medicinske fakulteter. Studiet til læge (cand. med.) varer 6 år og kan læses på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Lægeforeningen er repræsenteret i 3 ud af 4 af de medicinske fakulteters aftagerpaneler. De har til formål at skabe løbende dialog om fakultetets uddannelser med repræsentanter for virksomheder, organisationer og myndigheder.

Lægeforeningen arbejder for:

  • Fortsat høj kvalitet i den medicinske kandidatuddannelse på trods af besparelser på universiteterne.
  • Ændringer i fremdriftsreformen, så medicinstuderende får mulighed for at få erfaringer, som kan supplere de boglige. Det er afgørende for kommende læger, der bliver udøvere af et fag, hvor menneskekundskab og indlevelse er vigtige egenskaber.
  • At medicinstuderende har mulighed for at deltage i forskningsprojekter, så de allerede på studiet får forskningsmæssig indsigt, der styrker dem i kritisk brug af forskning og egen deltagelse i forskning i deres videre lægeliv.
  • At medicinuddannelsen kommer omkring alle syv lægeroller, og at patienternes perspektiv allerede på studiet er nærværende for de kommende læger.  
  • At den mest hensigtsmæssige fordeling af læger til KBU-ordningen bliver benyttet – eksempelvis ved at tage hensyn til geografisk placering - så lægerne får så vellykket en start på lægelivet så muligt.