Markedsføring overfor almen praksis

Som nyetableret praktiserende speciallæge kan det være en god idé at gøre de alment praktiserende læger i ens lokalområde opmærksom på ens klinik. Det kan man for eksempel gøre ved at tage direkte kontakt til de alment praktiserende læger eller ved at tilbyde at holde faglige oplæg i lokale lægeklynger/12-mandsgrupper.