MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation

Indeks  offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest
Kategori  Andre aftalte attester
ID-nr.  06.02.31.02
Attestform  Blanket
Honorar  1.494 kr.
Rekvirent  Arbejdsgiver
Betales af  Rekvirent
Opdateret  06.04.2020
Forklaring 

Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DONG A/S
DANOP A/S

Der foreligger dispensation fra Helbredsoplysningsrådet (Beskæftigelsesministeriet)

Engelsk udgave af disse blanketter er ikke aftalt med Attestudvalget.