Må jeg rette i patientjournalen?

Det kan være nødvendigt at lave en rettelse i en patientjournal. Der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om rettelser eller tilføjelser i en journal.

Hvordan laver jeg en rettelse?

Hvis du er nødt til at lave en rettelse i en journal, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du må kun lave rettelsen på en måde, så den oprindelige tekst klart fremgår, også efter rettelsen.
  • Du må derfor ikke overstrege oplysninger i journalen på en sådan måde, at de bliver ulæselige, eller slette oplysningerne. Dette gælder, uanset om du fører journalen elektronisk eller på papir.
  • Almindelige skrivefejl må du korrigere, når du foretager selve indføringen af oplysningerne i journalen.
  • Patienter kan ikke stille krav om at få bestemte oplysninger, for eksempel en diagnose, slettet i journalen.

Hvordan laver jeg en tilføjelse?

Hvis du konstaterer, at en oplysning i journalen ikke er korrekt, må rettelse kun ske ved at lave en tilføjelse. Det skal fremgå af tilføjelsen, hvem der har lavet den, og hvornår det er gjort.

I en elektronisk patientjournal skal den oprindelige version af de oplysninger, der er ændret ved at rette eller tilføje, fortsat være tilgængelig.

Læs mere i journalføringsbekendtgørelsens §14.