Lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år)

1. oktober 2018

Ja tak til skærpet kontrol og et nyt sporingssystem af tobak

Sundhedsministeriet har sendt et lovforslag i høring, hvor der på baggrund af en EU-beslutning skal indføres et sporingssystem for tobaksvarer.

Lægeforeningen bakker op om etablering af et nyt sporingssystem, så det bliver lettere at spore og kontrollere tobak, og derved nemmere at forbyde markedsføring af tobak ved gentagende overtrædelser.

Dog bør alle tobaksvarer være omfattet af sporingssystemet fra næste år, og ikke kun cigaretter og rulletobak. Herudover bør tobaksrelaterede produkter som e-tobak og opvarmet tobak også være omfattet af sporingssystemet og sanktionsmulighederne.

Sporingssystemet skal blandt andet bidrage til at dæmme op for illegal handel med tobak. Det er positivt, da det fra statskassen synspunkt vil blive mindre risikofyldt at hæve priserne på tobak.

Priserne på tobak skal op, hvis det skal lykkes at komme i mål med en røgfri generation i 2030, og prisstigninger er det mest effektive middel til at forhindre børn og unge fra at ryge og få dem til at stoppe.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing