Dispensationsaftaler: Hviletid og fridøgn

Bemyndigelse

Yngre Lægers bestyrelse har bemyndiget de fem regionale fællestillidsrepræsentanter til at dispensere fra overenskomstens regler om hviletid og frihed (hviletidsbestemmelserne) i perioden 1. april 2018 - 31. marts 2021. 

Der kan dispenseres fra reglerne om

Belastede vagter er et stort arbejdsmiljømæssigt problem for yngre læger, og bestyrelsen anbefaler derfor, at man kun dispenserer, hvor det ikke går ud over arbejdsmiljøet.

Se bemyndigelsen, bestyrelsens anbefalinger og forslag til dispensationsaftale for reglerne om hviletid og fridøgn her:

Find dispensationsaftalerne på Min side

Dispensationsaftalerne skal sendes til Yngre Læger, så de kan komme på Min side. Her finder du dem under "Dit medlemskab". Tryk på den blå boks "Søg i aftaleregisteret" under "Dine lokalaftaler". Søg på kategorien "Dispensationsaftaler".