Lokale aftaler

Regionerne og PLO-R kan lave lokale aftaler om særlige forhold i den pågældende region. Ved at klikke på de enkelte landsdele i danmarkskortet herunder, kan du se lokale aftaler for de enkelte regioner og kommuner.

COVID-19: Der er den 13. marts indgået en midlertidig aftale om videokonsultation og honorering for denne. Du finder aftalen her (pdf)

En region og PLO-R kan indgå lokale aftaler, som supplerer overenskomstens bestemmelser. Se lokale aftaler - vælg landsdel:

Lægeforeningen NordjyllandLægeforeningen MidtjyllandLægeforeningen SyddanmarkLægeforeningen SjællandLægeforeningen Hovedstaden

Der er desuden indgået en lang række aftaler mellem enkeltlæger og region/kommune. For eksempel i forbindelse med rekrutteringstiltag i områder med manglende lægedækning. Oplysninger om disse kan få ved at rette henvendelse til de regionale sekretariater.

Aftaler, som fraviger overenskomsten, kan kun indgås af overenskomstens parter, dvs. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO-centralt.

Rammeaftaler i henhold til overenskomsten: