Lokale aftaler

Regionerne og PLO-R kan lave lokale aftaler om forhold, som er særligt relevante i den gældende region.

En region og PLO-R kan indgå lokale aftaler, som supplerer overenskomstens bestemmelser. Aftaler, som fraviger overenskomsten, kan kun indgås af overenskomstens parter, dvs. Regionernes Lønnings- og Takstnævn og PLO-centralt.

Ved at klikke på de enkelte landsdele, kan du se de lokale aftaler for de enkelte regioner og kommuner.

BEMÆRK: Du kan også søge direkte i søgefeltet i bunden af denne side.

Lægeforeningen NordjyllandLægeforeningen MidtjyllandLægeforeningen SyddanmarkLægeforeningen SjællandLægeforeningen Hovedstaden


Der er desuden indgået en lang række aftaler mellem enkeltlæger og region/kommune. Fx i forbindelse med rekrutteringstiltag i områder med manglende lægedækning. Oplysninger om disse kan få ved at rette henvendelse til de regionale sekretariater.

På nuærende tidspunkt er der følgende  rammeaftaler, som gælder i alle regionerne

Find en lokalaftale via søgefeltet: