Lønregulering i overenskomstperioden 2018-2021

Ved overenskomstforliget i april 2018 med regionerne blev der aftalt følgende lønstigninger gennem de tre overenskomstår fra 1. april 2018 til 31. marts 2021:

De generelle lønstigninger er 6,1 pct. og den forventede udmøntning fra reguleringsordningen er 0,71 pct.*, hvilket giver en samlet skønnet lønstigning på ca. 6,81 pct. over de 3 år. Da prisstigninger i samme periode er skønnet til at blive 5,08 pct., vil den aftalte lønstigning forventeligt betyde en reallønsfremgang i perioden.

Lønstigninger sker på følgende tidspunkter:

2018: 2,30 pct.  som udmøntes med 1,10 pct. pr. 1. april og 1,2 pct. pr. 1. oktober*

2019: 1,00 pct. som udmøntes pr. 1. oktober*

2020: 2,80 pct. som udmøntes med 1,70 pct. pr. 1. januar, 0,40 pct. pr. 1. april og 0,70 pct. pr. 1. oktober*

*NOTE: De aftalte lønstigninger pr. 1. oktober alle tre overenskomstår justeres via reguleringsordningen og er dermed variable i forhold til lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Den endelige regulering kan derfor blive højere eller lavere end den aftalte lønstigning. Som beskrevet ovenfor er der en forventning om en positiv udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 pct. i overenskomstperioden.

Højere pensionsprocent

Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes pensionsprocenten:

Fra 18,55 pct. til 18,88 pct. i Overenskomst for overlæger

Fra 20,00 pct. til 20,33 pct. i Aftale vedrørende lægelige chefer