Lønregulering i overenskomstperioden 2018-2021

Ved overenskomstforliget i april 2018 blev følgende regulering aftalt i løbet af de tre overenskomstår fra 1. april 2018 til 31. marts 2021 på det regionale ansættelsesområder, der især omfatter hospitalspersonale herunder overlæger:

Den samlede økonomiske ramme er på 8,1 % over 3 år. De generelle lønstigninger er 6,1 % og den forventede udmøntning fra reguleringsordningen er 0,71 %, hvilket giver en samlet lønstigning på ca. 6,81 % over de 3 år. Da de forventede prisstigninger i samme periode er skønnet til at være 5,08 %, vil den aftalte lønstigning betyde en reallønsfremgang i perioden.

Lønstigninger sker på følgende tidspunkter:

2018: 2,22 % (udmøntes med 1,10 % pr. 1. april og 1,12 % pr. 1. oktober)

2019: 1,42 % (udmøntes pr. 1. oktober)

2020: 3,17 % (udmøntes med 1,70 % pr. 1. januar, 0,40 % pr. 1. april og 1,07 % pr. 1. oktober)

Den resterende del af rammen op til de 8,1 % anvendes til at betale forskellige forbedringer, herunder den betalte spisepause. Hertil er der mulighed for at forhandle lokal løn.

Højere pensionsprocent

Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes pensionsprocenten:

- Overenskomst for overlæger samt tilhørende protokollat nr. 2 fra 18,55 % til 18,88 %

- Aftale for lægelige chefer samt tilhørende protokollat nr. 1 fra 20,00 % til 20,33 %