Løn under sygdom

Du kan blive syg i en ansættelse, i en periode hvor du er ledig, eller før du starter i din kliniske basisuddannelse.

Syg i en ansættelse
Som ansat har du krav på at få din fulde løn under sygdom.

Syg ved tiltræden
Der er dog nogle særlige regler, hvis du er syg, den dag du starter din ansættelse.

Som nyansat afdelingslæge har du ikke ret til løn under sygdom, hvis du er syg, når du starter din ansættelse. Det får du først ret til, når du er mødt på arbejde efter din sygdom.

Hvis du derimod er ansat som læge (trin 1), klinisk assistent eller læge (trin 2) i en region, har du ret til løn under sygdom, selvom du er syg, når du tiltræder stillingen. Betaling af løn under sygdom er dog i denne situation betinget af, at du i de sidste 12 måneder ikke har fået løn under sygdom i 5 måneder efter den måned, hvor du blev syg..

Syg før start i klinisk basisuddannelse
Er du syg og nyuddannet og endnu ikke startet i din KBU, har du mulighed for at få løn under sygdom. Læs om betingelserne i vejledning for nyuddannede om vilkår under sygdom, barsel mv. Her finder du også en udbetalingsbegæring.

Syg og ledig
Bliver du syg i en periode, hvor du er ledig, opfylder du måske betingelserne for at få løn under sygdom fra det ansættelsessted, du har været ansat længst inden for de seneste 12 måneder. Læs mere i vejledningen om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for fratrådte læger. Her finder du også en udbetalingsbegæring

Er du syg og modtager udelukkende sygedagpenge, kan du søge om kontingentnedsættelse til Lægeforeningen.