Løn som klinisk assistent

Bliver du ansat som klinisk assistent i en region, er du omfattet af overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner. Vilkårene er de samme som for yngre læger, der arbejder i klinikken med en enkelt undtagelse:
En ansættelse som klinisk assistent er på 1 år med mulighed for forlængelse i 1 år ad gangen i op til samlet 4 år (overenskomstens § 4 stk. 3 c).

Du bliver ansat med tjeneste ved en sygehusafdeling/et område/et sygehus eller lignende sygdomsbehandlende institution. Kliniske assistenter er - ligesom øvrige regionsansatte yngre læger - forpligtet til efter bestemmelse af afdelingens ledende overlæge at udføre det lægearbejde, der er henlagt til den afdeling, hvor de er ansat.

Kliniske assistenter på sygehusafdelinger varetager primært forskningsopgaver under vejledning af en overlæge på afdelingen, en klinisk professor eller en anden udpeget kvalificeret person.

Som klinisk assistent, der laver ph.d., gælder det samtidig, at universitetet udpeger en hovedvejleder, som har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være anerkendt forsker inden for det relevante fagområde, være ansat ved universitetet og tilknyttet ph.d.-skolen.

Under hensyntagen til udførelsen af forskningsopgaver kan kliniske assistenter sættes til at udføre klinisk arbejde.

Løn

Lønnen er den samme som for reservelæger. Grundlønnen består af en skala med 2 trin, hvor man er indplaceret på trin 1, indtil man har 5 års anciennitet. Anciennitet regnes efter det antal år efter bestået eksamen, hvor man har været beskæftiget med lægeligt arbejde. Både lægeligt arbejde i regionerne og andre steder, f.eks. staten, tæller med i ancienniteten.

Ud over grundlønnen ydes der centralt fastsatte tillæg afhængigt af, hvor langt i uddannelsen til speciallæge man er. Både grundløn og tillæg er pensionsgivende med 16,85 %.

Hvis du skal opstille et lønbudget, kan du henvende dig til HR-afdelingen.

Løn pr. 1. januar 2020

Grundløn for reservelæger excl. overgangsordning

Reservelæger, praksisreservelæger og kliniske assistenter er omfattet af denne grundlønsskala. Efter 5 års beskæftigelse som læge sker der oprykning til 2. trin.

Grundløn

Ancien-
nitetstrin
Nettoløn pr. årNettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 1)
Vagt uden for tjenestestedet
pr. time 1)
1393.313,0032.776,0866.273,005.522,75306,6468,14
2429.835,0035.819,5872.427,006.035,58335,1174,47


Centralt aftalte tillæg

Man får ét kvalifikationstillæg afhængig af, hvor langt man er i sin speciallægeuddannelse, dvs. tillæggene afløser hinanden. Tillæggene er pensionsgivende.

Er man helt nyuddannet, og har man dermed ikke fået selvstændigt virke eller har to års anciennitet som læge, får man ikke kvalifikationstillæg.

 Nettoløn pr. årNettoløn
pr. måned
Pension i alt pr. årPension i alt pr. månedOverarbejde
pr. time 
Vagt uden for tjenestestedet 
Tilladelse til selvstændigt virke 42.703,003.558,587.195,00599,5833,297,40
Gennemført 1. år af speciallæge-uddannelsen 63.914,005.326,1710.770,00897,5049,8311,07
Speciallægeanerkendelse 80.207,006.683,9213.515,001.126,2562,5313,90