Løn på Færøerne

Færøerne - 1. oktober 2020

Reguleringsprocent: 1,053224

Lægelig direktør

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 53 750.807,0062.567,25
+ pensionsgivende tillæg 169.223,00178.230,0014.852,50
+ pensionsgivende tillæg 34.812,0036.665,003.055,42
Løn i alt 965.702,0080.475,17

Overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 683.818,0056.984,83
+ pensionsgivende tillæg 130.781,00137.742,0011.478,50
Løn i alt 821.560,0068.463,33

Ledende overlæger

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 683.818,0056.984,83
+ pensionsgivende tillæg 165.191,00173.983,0014.498,58
+ pensionsgivende tillæg 34.812,0036.665,003.055,42
Løn i alt 894.466,0074.538,83

 Arbejdsgiver indbetaler 20% af tillæg til Lægernes Pensionskasse.

Udetjeneste:
Varetagelse af funktioner uden for hovedtjenestestedet: 1.415,53 pr. udetjeneste

Vagthonorar:
Vagt uden for tjenestestedet: 1.899,65 pr. vagt
Vagt uden for tjenestestedet, lørdag, søndag og søgnehelligdag : 2.874,25 pr. vagt

Vagt på tjenestestedet: 4.274,23 pr. vagt
-lørdag, søndag og søgnehelligdag: 5.830,05 pr. vagt

Beredskabsvagt: 1.424,75 pr. vagt
-lørdag, søndag og søgnehelligdag: 2.014,12 pr. vagt

Arbejdsgiver indbetaler 10% af vagthonorar til pensionskasse på Færøerne

Belastningstillæg til overlæger i øre-næse-hals, øjensygdomme samt
intern medicin på Klaksvig og Suderø Sygehus 115.941,00 kr. pr. år. 

Effektivt arbejde under vagt kan godgøres med 620,77 kr. pr. time.