Løn på Færøerne

Færøerne - 1. april 2021

Reguleringsprocent: 1,061123

Lægelig direktør

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 53 756.437,0063.036,42
+ pensionsgivende tillæg 169.223,00179.566,0014.963,83
+ pensionsgivende tillæg 34.812,0036.940,003.078,33
Løn i alt 972.943,0081.078,58

Overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 688.947,0057.412,25
+ pensionsgivende tillæg 130.781,00138.775,0011.564,58
Løn i alt 827.722,0068.976,83

Ledende overlæger

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 688.947,0057.412,25
+ pensionsgivende tillæg 165.191,00175.288,0014.607,33
+ pensionsgivende tillæg 34.812,0036.940,003.078,33
Løn i alt 901.175,0075.097,92

 Arbejdsgiver indbetaler 20% af tillæg til Lægernes Pensionskasse.

Udetjeneste:
Varetagelse af funktioner uden for hovedtjenestestedet: 1.426,15 pr. udetjeneste

Vagthonorar:
Vagt uden for tjenestestedet: 1.913,89 pr. vagt
Vagt uden for tjenestestedet, lørdag, søndag og søgnehelligdag : 2.895,80 pr. vagt

Vagt på tjenestestedet: 4.306,28 pr. vagt
-lørdag, søndag og søgnehelligdag: 5.873,77 pr. vagt

Beredskabsvagt: 1.435,43 pr. vagt
-lørdag, søndag og søgnehelligdag: 2.029,23 pr. vagt

Arbejdsgiver indbetaler 10% af vagthonorar til pensionskasse på Færøerne

Belastningstillæg til overlæger i øre-næse-hals, øjensygdomme samt
intern medicin på Klaksvig og Suderø Sygehus 116.811,00 kr. pr. år. 

Effektivt arbejde under vagt kan godgøres med 625,43 kr. pr. time.