Løn på Færøerne

Færøerne - 1. april 2020

Reguleringsprocent: 1,049075

Lægelig direktør

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 53 747.849,0062.320,75
+ pensionsgivende tillæg 169.223,00177.528,0014.794,00
+ pensionsgivende tillæg 34.812,0036.520,003.043,33
Løn i alt 961.897,0080.158,08

Overlæge

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
+ pensionsgivende tillæg 130.781,00137.199,0011.433,25
Løn i alt 818.324,0068.193,67

Ledende overlæger

 Grundbeløb 31.3.2018Aktuel årslønMånedsløn
Løntrin 52 681.125,0056.760,42
+ pensionsgivende tillæg 165.191,00173.298,0014.441,50
+ pensionsgivende tillæg 34.812,0036.520,003.043,33
Løn i alt 890.943,0074.245,25

 Arbejdsgiver indbetaler 20% af tillæg til Lægernes Pensionskasse.

Udetjeneste:
Varetagelse af funktioner uden for hovedtjenestestedet: 1.409,96 pr. udetjeneste

Vagthonorar:
Vagt uden for tjenestestedet: 1.892,16 pr. vagt
Vagt uden for tjenestestedet, lørdag, søndag og søgnehelligdag : 2.862,93 pr. vagt

Vagt på tjenestestedet: 4.257,39 pr. vagt
-lørdag, søndag og søgnehelligdag: 5.807,08 pr. vagt

Beredskabsvagt: 1.419,14 pr. vagt
-lørdag, søndag og søgnehelligdag: 2.006,19 pr. vagt

Arbejdsgiver indbetaler 10% af vagthonorar til pensionskasse på Færøerne

Belastningstillæg til overlæger i øre-næse-hals, øjensygdomme samt
intern medicin på Klaksvig og Suderø Sygehus 115.484,00 kr. pr. år. 

Effektivt arbejde under vagt kan godgøres med 618,32 kr. pr. time.