Løn og pension - afdelingslæger

Afdelingslæger kan selv forhandle løn

I overenskomsten er der lavet en forsøgsordning for afdelingslæger, hvor de selv kan forhandle løn. Det er en forudsætning, at den regionale fællestillidsrepræsentant og ledelsen har lavet en aftale om at anvende forsøgsordningen. Se mere om forhandling af løntillæg her.

Derover kan der være aftalt lokale løntillæg, enten individuelle løntillæg eller forhåndsaftalte tillæg som fx ph.d. tillæg eller tillæg for at udføre særlige funktioner. Se mere om lokallønsaftaler her.

Nettoløn

Nettolønnen for afdelingslæger pr. 1. oktober 2020 udgør 57.345,33 kr. pr. måned. Se løntabellen her.

Pension

Hertil kommer pensionsbidrag på 18,56 % (ændret 1. april 2019).