Løn for kommunallæger

Ansatte i kommuner - lønninger pr. 1. oktober 2021

Tjenestemænd

 Månedsløn 
Grundløn (løntrin 51)51.540,67
Socialoverlæge61.508,50
 
Kommuner - overenskomstansatte (1)
 Månedsløn
Grundløn52.222,17
Kvalifikationsløn
Speciallægeuddannelse56.551,67
Tillæg for gennemført kursus (KS-lægekursus)58.797,75
Overlæge62.292,58
Tillæg for gennemført kursus (KS-lægekursus)64.538,67

Noter:
(1) Arbejdsgiver indbetaler 18,26 % af grundløn og tillæg til Lægernes Pensionskasse.
Den del af pensionen som overstiger 18,26 % kan udbetales, jf. §12 i overenskomsten om fritvalgsordning.                

Reguleringsats: 1,456933