Løn for kommunallæger

Ansatte i kommuner - lønninger pr. 1. januar 2020

Tjenestemænd

 Månedsløn 
Grundløn (løntrin 51)49.965,67
Socialoverlæge59.628,92
 
Kommuner - overenskomstansatte (1)
 Månedsløn
Grundløn50.626,33
Kvalifikationsløn
Speciallægeuddannelse54.823,58
Tillæg for gennemført kursus (KS-lægekursus)57.001,08
Overlæge60.389,00
Tillæg for gennemført kursus (KS-lægekursus)62.566,50

Noter:
(1) Arbejdsgiver indbetaler 18,26 % af grundløn og tillæg til Lægernes Pensionskasse.

Reguleringsats: 1,412411