Løn

Her finder du gældende løntal for ansatte i region, stat, i kommune,  på universitetet,  Færøerne, Grønland og som privatansat i industrien.