Litteratur om fælles beslutningstagning

Yngre Lægers samarbejdspartner - ViBIS - har lavet en grundig litteratursøgning om brugerinddragelse og udvalgt det bedste:

Læs dansk og international litteratur om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet på ViBIS' hjemmeside.

Hovedparten af artiklerne er resultatet af en litteratursøgning foretaget af Det Kongelige Bibliotek i tre omfattende databaser, der alle indeholder artikler fra videnskabelige tidsskrifter. Der er søgt på reviews, RCT’er og metaanalyser. Relevante artikler er gennemlæst og vurderet af ViBIS ud fra klare kriterier for kvalitet og relevans. Søgningen går tilbage til 2012, men centrale artikler af ældre dato findes også i oversigten.

Oversigten indeholder derfor ikke samtlige artikler om brugerinddragelse, men en række udvalgte artikler og rapporter, som ViBIS vurderer er relevante for brugere og professionelle, der vil vide mere om forskellige aspekter af brugerinddragelse. 

Læs hvordan nyt center skal forske i, hvordan patienter involveres bedst muligt i behandlingen