LF nyhedsbrev, december 2020


Camilla Rathcke kittel Herlev II

Glædelig jul og godt nytår

Kære kolleger
Covid-19-epidemien har bredt sin skygge ud over sundhedsvæsenet i det forgangne år og forårsaget en form for undtagelsestilstand. Mange af jer har siden foråret spillet en nøglerolle i at få situationen under kontrol og ydet en kæmpe indsats for patienterne. Epidemien har dog ikke sluppet sig tag endnu. Flere steder i sundhedsvæsenet er kapaciteten nu udfordret, og flere patienter kommer fortsat til. Det er en vanskelig situation, som fortsat vil kræve rigtig meget af mange af os. Det er vi nødt til at se i øjnene. Vi er også nødt til at se i øjnene, at efterdønningerne af Covid-19 vil kunne mærkes i lang tid fremover.

Vi kæmper i Lægeforeningen for at få lettet det pres, hvor det er muligt. F.eks. har vi presset på for at få regeringen til at udsætte den planlagte genindførsel af behandlingsretten fra nytår, og en udskydelse er heldigvis nu blevet en realitet. 

Et lyspunkt i denne juletid er, at vaccinerne er på vej. Det bliver en stor og vigtig opgave at få vaccineret de mest udsatte patienter, jer, der arbejder som frontpersonale, og befolkningen bredt. Samtidig med, at patienterne – også dem, hvis behandlinger er blevet udsat - skal have den nødvendige behandling. Det bliver en stor udfordring.  Men vi kan og skal medvirke til, at det lykkes, og i lyset af den indsats, som I og vore kolleger i andre fag har ydet, så er jeg sikker på, at den opgave klarer vi også. 

2021 bliver også med et sundhedsvæsen, der fokuserer på andet end Covid-19 – det tror jeg på. Det bliver forhåbentlig et år, hvor indsatsen for folkesundheden i form af en styrket strukturel forebyggelse bider sig fast. 2020 blev året, hvor vi fik en ambitiøs handleplan mod børn og unges rygning, og selvom vores ambitioner er højere endnu på dette område, så kom vi godt fra start. I 2021 vil vi udbrede ambitionerne til alkoholområdet, hvor vi ikke må være mindre ambitiøse – selvfølgelig skal vi have fokus på børn og unge også hér, så rammerne for at skabe sunde liv bliver omdrejningspunktet. Men vi skal også gribe i egen barm – som voksne – og tage og vise ansvar for en fælles kultur. 

I 2021 skal også nye streger trækkes, bedre rammer skabes og større sammenhæng etableres – først og fremmest i den længe ventede 10-årsplan for psykiatrien. Her er mit håb, at vi skeler til succesen fra kræftområdet og gennem gradvise trin, med tilstrækkelige ressourcer og over flere år får skabt en psykiatri for både børn, unge og voksne, vi kan være stolte af, og som ikke mindst sikrer patienterne den koordinerede og sammenhængende indsats af høj kvalitet, de har behov for. Vi kan ikke være andet bekendt. Dernæst kommer 2021 også til at byde på en sundhedsaftale, som forventeligt vil byde på nye måder at løse opgaverne og samarbejde om patienterne på – det giver os også muligheder for at tegne streger for at højne fagligheden og kvaliteten i indsatserne.

Endelig skal vi i 2021 sige goddag til det netop vedtagne ankenævn for tilsynssager, hvis succes hviler på, at det kan forbedre lægers retssikkerhed. Det vil vi følge meget nøje. Men ankenævnet er kun ét af flere tiltag mod bedre retssikkerhed – der kræves indsatser på flere fronter for at nå i mål, ikke mindst på baggrund af den evaluering af tilsynet, som skal i gang i 2021. Arbejdet er således langt fra i mål, og indsatsen vil fortsætte ufortrødent. Det vil arbejdet med revisionen af den lægelige videreuddannelse også – fremtidens speciallæge anno 2040+ er på tegnebrættet i en tid hvor bredde-kompetencer, tværsektorielt samarbejde og digitale løsninger og muligheder er i fokus, men hvor de højtspecialiserede kompetencer samtidigt er uundværlige. 

Lægeforeningen – bestyrelsen og jeg, sekretariatet og huset på tværs – får et travlt år i 2021; et år, hvor både de store linjer for sundheden og sundhedsvæsenet er i fokus, men hvor der også arbejdes for den enkelte læges faglighed, kompetencer og rammer og ikke mindst mulighed for at udøve sit virke i psykologisk tryghed.

Jeg vil benytte lejligheden til – trods omstændighederne - at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. En særlig tak også til jer, der holder skansen for os andre juleaften. Jeg håber, at også I får tid og mulighed for at være sammen med jeres nærmeste i løbet af juledagene.

De bedste hilsener
Camilla Noelle Rathcke


Behandlingsret

Regeringen lyttede og har udskudt at genindføre udrednings- og behandlingsretten

Behandlingsgarantien i det somatiske sundhedsvæsen skulle efter planen have været genindført fra den. 1. januar 2021. En dårlig ide, når sundhedsvæsenet i den grad er presset af Covid-19 i denne tid. Vi har sammen med andre aktører længe presset på for at få regeringen og regionerne til at udskyde genindførelsen af behandlingsretten, og det har givet resultat. Fredag gjorde regeringen det klart, at behandlingsretten nu er udsat til 1. marts 2021.

Læs hele Camilla Noelle Rathckes leder i Ugeskrift for Læger her, hvor hun understreger vigtigheden af at vise tillid til det lægefaglige skøn og opbakning til, at læger fortsat skal prioritere patienter med størst behov.


Ankenævn vedtaget

Det lovede ankenævn for tilsynsafgørelser er endelig vedtaget

Det længe ventede og lovede ankenævn for tilsynsafgørelser i Styrelsen For Patientsikkerhed blev den 3. december vedtaget i Folketinget. Det betyder, at læger og andre sundhedspersoner endelig har mulighed for at klage over de sanktioner og afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte. Nu vil Lægeforeningen holde skarpt øje med, om ankenævnet kommer til at virke efter hensigten. 

Læs Camilla Noelle Rathckes kommentar i Ugeskrift for Læger her


Nyt sundhedsudspil fra Lægeforeningen

Nyt sundhedsudspil fra Lægeforeningen

Vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for patienterne. Derfor har Lægeforeningen netop lanceret 16 forslag til, hvordan vi skaber et mere lige og nært sundhedsvæsen, der sikrer bedre behandling til patienterne. Sundhedsudspillet skal danne grundlag for en ny, bred og langsigtet politisk sundhedsaftale, som Folketinget skal forhandle i 2021. 

Se Lægeforeningens sundhedsudspil her


kursuscollage 2020

Fokus på faglighed og karriere i 2021

Et nyt år venter forude, og du overvejer måske at komme på kursus eller få sparring fra en mentor om din karriere i det nye år? Find Lægeforeningens mentorordninger og forårets kursusprogram her, og kontakt os på karriere@dadl.dk for at booke en karrieresamtale. Kursusprogrammet opdateres løbende. Vi ses i Lægeforeningen i 2021.

Find kurser, arrangementer og mentorordninger i Lægeforeningen i 2021


Tobakslov vedtaget

Tobakslov vedtaget i Folketinget

Efter lang tids pres fra Lægeforeningen og en lang række andre aktører vedtog et bredt flertal i Folketinget den 3. december den længe ventede tobakslov. Det er en kæmpe sejr for folkesundheden i Danmark. Den ambitiøse tobaksplan vil sammen med de tidligere vedtagne prisforhøjelser på tobak og nikotinprodukter redde liv og sikre mange gode leveår fremover.


Anbefaling vedr. brug af FFP2-masker

Statens Serum Institut (SSI) har løbende udsendt anbefalinger om brug af FFP2- og FFP3-masker til beskyttelse mod Covid-19. Anbefalingerne har varieret, hvilket har medført usikkerhed og spørgsmål fra nogle medlemmer. SSI vurderer i sin seneste anbefaling, at FFP2-masken er fuldt tilstrækkelig beskyttelse ved Covid-19 – uanset procedure – i forbindelse med brug af masken.

Læs mere hos Statens Serum Institut (afsnit 2)


Nyt fra Lægeforeningen Hovedstaden

LF Hovedstaden medlemsmøde

Digitalt medlemsmøde var stort tilløbsstykke

Torsdag d. 19. november samledes knap 50 læger til digitalt medlemsmøde arrangeret af Lægeforeningen Hovedstaden om, hvordan vi når i mål med det sammenhængende sundhedsvæsen. Mødet blev streamet fra Domus Medica i København, hvor oplægsholderne på skift kunne tale til deltagerne via skærmen. 

Mødet blev sparket i gang med oplæg om ambitionerne for det nære sundhedsvæsen ved politiker og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach, og sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling. Herefter gik enhedschef i Region Hovedstaden, Anna Murphy, i dybden med juridiske problemstillinger ift. behandlingsansvar. 

Dernæst var der digitalt gruppearbejde, hvor fokus var på den gode indlæggelse og den gode udskrivning. Drøftelserne i grupperne gik primært på løbende udfordringer med henvisninger, epikriser og afstemning af FMK. Deltagerne havde flere ideer til, hvordan vi kan løse disse gordiske knuder. Bestyrelsen følger op på dette i det nye år for at komme det gode patientforløb et skridt nærmere.

Mødets deltagere var meget tilfredse med mødet og især muligheden for at tale med kolleger på tværs af sektorer og få indsigt i hinandens hverdag. Flere stod på venteliste og ringede forgæves på dagen for at få plads. Grundet den store efterspørgsel stiler vi efter at kunne afholde et lignende digitalt møde i 2021. Mere info følger i det nye år.


Nyt fra Lægeforeningen Syddanmark

Julehilsen fra Lægeforeningen Syddanmark

2020 har på mange måder været et anderledes år. Coronakrisen har ramt sundhedsvæsenet hårdt, og ingen regioner kan sige sig undtaget fra de forandringer, som krisen har taget med sig. Der er løbet ekstra stærkt, uddannelsesforløb er ændret og nye teknologiske løsninger er blevet en almindelig del af hverdagen.

Trods den særlige situation, kan vi i Lægeforeningen Syddanmark se tilbage på et år, hvor vi blandt andet fik sat fokus på børne- og ungdomspsykiatrien i Syddanmark, der i årtier har været underprioriteret og underfinansieret ikke blot i Syddanmark, men i hele landet. Digitale konsultationer og tjenestepligten har fyldt i pressen, og vi har haft fokus på at styrke samarbejdet med de lægelige direktører og koncernledelsen samt sat de første streger til at løfte bestyrelsens ambition om at gøre Syddanmark til det bedste sammenhængende sundhedsvæsen i Danmark.

Vi ser nu frem mod et nyt år, hvor COVID-19 fortsat holder et fast tag i landet, presser sundhedsvæsenet, og hvor vi skal finde nye måder at sikre vores medlemsrettede aktivitet. Men vi ser også frem mod året med forventning om, at de erfaringer – gode som dårlige – som krisen har bragt med sig, kan bidrage til nye og bedre måder at samarbejde på i sundhedsvæsenet.

Der bliver nok at tage fat på i 2021, men i Syddanmark vil vi særligt have fokus på at styrke det nære sundhedsvæsen og gøre Syddanmark til en attraktiv arbejdsplads for alle læger.

Jeg håber, at I fortsat vil følge og bidrage til arbejdet i Lægeforeningen Syddanmark, og jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

De bedste julehilsner
Josephine Duevang Rathenborg
Formand for Lægeforeningen Syddanmark


Nyt fra Lægeforeningen Nordjylland

Protest om brug af psykiatri-midler til at dække huller regionens budget

Lægeforeningen Nordjyllands formand, Thea Heide Faaborg, mødtes i oktober med SIND Nordjylland om udmøntningen af Region Nordjyllands del af de 600 millioner kroner til psykiatrien, der blev afsat i finansloven for i år. På baggrund af mødet fik de bragt et fælles debatindlæg i Nordjyske for at råbe højt om, at det ikke kan være rigtigt at afsatte midler til at sikre et tiltrængt løft af psykiatrien i Nordjylland i stedet er blevet brugt til at dække huller i regionens budget. Sagen er nået helt til Christiansborg, hvor formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Jane Heitman (V), ligeledes har problematiseret dette. Lægeforeningen Nordjylland ser frem til det fortsatte gode samarbejde med SIND.

Neurohabilitering burde samles i én bygning til gavn for patienterne

Det har ligget Lægeforeningen Nordjylland på sinde at markere sig i debatten om placeringen af neurohabiliteringen i regionen. Helt i tråd med Sundhedsstyrelsen og regionens egne faglige anbefalinger er det Lægeforeningen Nordjyllands klare holdning, at de patienter, som har behov for neurorehabilitering, vil få ubetinget størst gavn af en samlet nybygning. Det vil være til gavn for både patienter og regionens økonomi. Det ser desværre ikke ud til, at det bliver løsningen i denne omgang, da regionen har valgt at renovere de eksisterende gamle bygninger. Lægeforeningen Nordjylland vil holde øje med, hvordan denne løsning vil virke for patienterne.
Læs Lægeforeningen Nordjyllands debatindlæg "Kære regionsråd - lad fagligheden råde"

Opmærksomhed om farlig alternativ behandling og tjenestepligt

Thea Heide Faaborg har også markeret sig i debatten om alternativ behandling med flere debatindlæg, bl.a. i Hjørring Avis, om vigtigheden af at værne om patienternes sikkerhed i mødet med farlig alternativ behandling.

Herudover har Thea Heide Faaborg markeret sig i debatten om lægemangel og tjenestepligt, der bedst kan betegnes som tom symbolpolitik fra regeringens side. 


Giv dig selv eller andre en lækker gave med rabat 

Juletræ

Mangler du stadig at købe et par gaver til jul, eller vil du begynde det nye år med lidt selvforkælelse, har du som medlem af Lægeforeningen adgang til en lang række gode medlemstilbud. Blandt vores rabataftaler er lækre delikatesser hos Løgismose, catering fra Meyers, bøger hos FADL’s Forlag, designmøbler hos Ingvard Christensen og Nofred, hudpleje fra goodskindk og sportsudstyr fra Soccershop og Skishop.

Se Lægeforeninges aktuelle medlemstilbud her