LF Nyhedsbrev 9. juni 2017

Godt med afklaring om akutspeciale

Efter mange års diskussion er det positivt, at der med Sundhedsstyrelsens anbefaling om at indføre et akutspeciale, kommer en afklaring. Det betyder dog langt fra, at alle udfordringer med organisation og ledelse på akutmodtagelserne er løst.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at der indføres et akutspeciale i Danmark. Anbefalingen kommer efter, at en arbejdsgruppe igennem længere tid har set på, om der fagligt er belæg for at etablere et speciale i akutmedicin. Der har i arbejdsgruppen været forskellige holdninger til et akutspeciale, og det kommer også til udtryk i arbejdsgruppens rapport.

Behov for tydelig afklaring af roller og kompetencer
Lægeforeningen finder det positivt i sig selv, at der nu kommer en afklaring på flere års diskussion om akutspecialet. Det har været en meget lang og kompleks proces, som nu nærmer sig en afslutning. Der bliver behov for en tydeligere afklaring af, hvilken rolle og kompetenceprofil fremtidens akutlæge skal varetage i front i akutmodtagelsen i samspil med de øvrige specialer. Der forestår et stort arbejde med at få tilrettelagt og tilpasset det nye speciale, og det bør ske i en faglig proces, hvor de specialer, der har tilknytning og medansvar for den akutte patient, bliver inddraget.

Må ikke gå ud over andre specialer
Det er dog afgørende, at de eventuelle nye uddannelsesstillinger til akutmedicinere ikke kommer til at gå ud over behovet i andre specialer. Det giver ikke mening at oprette et nyt speciale, hvis det sker på bekostning af behov for speciallæger i andre specialer.

Alle problemer er ikke løst
Lægeforeningen advarer også mod at tro, at alle problemer omkring regionernes akutmodtagelser er løst med afklaringen om akutspecialet. Diskussionen om specialet har de sidste år overskygget de mange organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer på landets 21 akutmodtagelser. Blandt andet fungerer samarbejdet internt på sygehuset mellem akutmodtagelserne og stamafdelingerne ikke alle steder optimalt. Der er også fortsat problemer med samarbejdet mellem akutmodtagelserne og den primære sektor - dvs. kommunerne og almen praksis. De problemer løses ikke alene ved at etablere det nye speciale. Der skal en større og bredere indsats til.

Få opdateret din viden med Lægeforeningen

I løbet af efteråret 2017 inviterer Lægeforeningen dig til at deltage i en række spændende kurser og arrangementer. Som noget helt nyt tilbyder vi i samarbejde med Dagbladet Politiken et kursus om, hvordan læger kan blande sig i den offentlige debat. En anden nyskabelse er en workshop til ph.d.-studerende om formidling af forskning.

Ud over de nye tilbud vil der som altid allerede fra 21. august være én-dagskurser om medicinske emner som f.eks. genetik og kardiologi. Der er også kurser og kortere workshops, bl.a. om, hvordan du skaber nærvær i mødet med patienten, og om, hvordan du håndterer vanskelige samtaler om døden. For dig, som er på vej ind i eller er tiltrådt i en ledelsesfunktion, er der også længerevarende kursusforløb om lægers rolle som ledere.

Mentorordninger
Ligeledes har du også i efteråret 2017 mulighed for at deltage – enten som mentor eller som mentee – i én af Lægeforeningens mentorordninger. Du kan læse meget mere om ordningerne og tilmelde dig på Lægeforeningens hjemmeside

Lær mere
Lær mere på Ugeskrift for Lægers hjemmeside finder du også korte videointerview med nogle af underviserne fra Lægeforeningens kurser med relaterede artikler fra Ugeskrift for Læger. Følg med på Lær mere.

Flere tilbud på vej
På læger.dk kan du få et overblik over de tilbud om kurser, arrangementer, mentorordninger, karriererådgivning mv., som Lægeforeningen har til sine medlemmer. Her kan du også tilmelde dig et eller flere af kurserne. Lægeforeningen tilbyder løbende nye aktiviteter. Følg derfor med på læger.dk

Nye regler for din pligt til at udlevere helbredsoplysninger

Når politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed skal vurdere, om der skal foretages et retslægeligt ligsyn eller retslægelig obduktion af en afdød person, har du som læge nu pligt til at videregive nødvendige helbredsoplysninger om personen til brug for myndighedernes vurdering.

Folketinget har vedtaget nye klare og enkle regler for, hvornår du som læge har pligt til at videregive helbredsoplysninger om afdøde personer i de tilfælde, hvor politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed har brug for oplysningerne for at vurdere, om der skal foretages retslægelig obduktion eller ligsyn. Reglerne trådte i kraft den 1. juni 2017.

Din pligt indtræder, når politiet eller Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder om det. Der er kun tale om videregivelse af nødvendige oplysninger. Der kan f.eks. være tale om patientjournaloplysninger, medicinlister, kendt sygdomsbillede eller generelle helbredsoplysninger og øvrige oplysninger, der må antages at kunne får betydning for vurderingen af, om der skal foretages et retslægeligt ligsyn eller en retslægelig obduktion. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man ikke må indhente medicinoplysninger via Det Fælles Medicinkort (FMK). 

Oplysninger til brug for anden politimæssig efterforskning er ikke omfattet af de nye regler.

Verdens ældste lægetidsskrift har fået en ansigtsløftning

Er du interesseret i lægevidenskabens historie, kultur, etik og metode? Så skal du tegne abonnement på Bibliotek for Læger - verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift - der for nylig har fået en gevaldig ansigtsløftning med tidssvarende layout og farveillustrationer.

Var Grundtvig sindssyg? Pestens hærgen i Europa. Seksualundervisningens historie. Tre eksempler på de mange forskellige emner, som Bibliotek for Læger har skrevet om i den seneste tid.

Lægeforeningens kvartalsskrift for medicinens historie, kultur, etik og metode er udkommet siden 1809. Det gør Bibliotek for Læger til verdens ældste, endnu eksisterende tidsskrift - ældre end både The Lancet og New England Journal of Medicine.

I sommernummeret, som netop er kommet på gaden, kan du blandt andet læse om Bådteatrets forestilling ”Kroppen” og om projektet ”Oceans of Hope”, som har sendt knap hundrede sklerosepatienter jorden rundt i et 20 meter langt sejlskib. Du kan også læse om den færøske maler Ruth Smiths selvportrætter, om epidemiernes kulturhistorie og om kritisk syge menneskers ret til genoplivning mod givet lægeligt råd.

Læs mere om Bibliotek for Læger og tegn abonnement

Få rabat på nyt medlemskab hos LetsGo-delebiler

LetsGo-delebiler har oprettet et helt nyt type medlemskab til dig, som ofte har brug for en bil. Tilmeld dig nu med rabat.

Kører du ofte? Har du behov for at køre langt? LetsGo-delebiler har et helt nyt type medlemskab, som passer til dig, der har et ekstra stort kørselsbehov.

Som medlem af Lægeforeningen skal du kun betale 320 kroner pr. måned for den nye ordning. Dermed får du en rabat på 100 kroner i forhold til normalprisen.

Du kan fortsat benytte dig af det allerede eksisterende tilbud, som Lægeforeningen har på LetsGo-delebiler.

Læs mere om LetsGo-delebilers tilbud til dig